เยาวชน ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อบรมรุ่นที่ 6

ในวันที่ 22-25 ตุลาคม 2552 นี้เยาวชนตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับอบต. 3 จังหวัดชายแดภาคใต้ เพื่อสันติสุข  นำทีมโดยนางสาว อัสมัส การือมอ ประธานองค์กรเยาวชนยะรม รุ่นที่ 6 เยาวชนจำนวน 9 คน  พี่เลี้ยง 2 คน จากครูกศน.1 คน และเจ้าหน้าที่อบต.1 คน ที่มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ประกอบด้วย

 

1 .นางสาว อัสมัส การือมอ                ประธาน

2. เด็กหญิง นาดียะห์ ลูดิง                 เลขานุการ

3. เด็กหญิง นาอีละห์ ดอฆอ               กรรมการ

4. เด็กหญิง  จีรนุช เจ๊ะเด๊ะ                 กรรมการ  

5. นางสาว โนรีดา เซรัง                    กรรมการ

6. นางสาว ซูไมยะห์ ซียง                  กรรมการ

7. นางสาว ซูรียา เดเบ๊าะ                  กรรมการ

8. นาวสาว ภาริดา มะมิง                   กรรมการ

9. นาย  มะไซดี บือแน                    ครูกศน.ตำบลยะรม

 

 

 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชระดับอบต. 3 จังหวัดชายแดภาคใต้ เพื่อสันติสุข มีการอบรม 4 วัน 3 คืน ด้วยกันจะมีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆเพื่อจัดตั้งองค์กรเยาวชนระดับอบต.เช่น

1. การจัดองค์กร

2. การหากลุ่มสมาชิก

3. การเขียนโครงการ

4. การบริหารงบประมาณ

5. จิตสาธารณะ

6. อบต.ของเรา เป็นต้น  

 

หลังจากผ่านการอบรมกลุ่มเยาวชนแต่ละ อบต.กลับไปจัดตั้งองค์กร โดยทางมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงได้ออกแบบกิจกกรม เพื่อบริหารองค์กรให้เข็มแข็ง ผ่านกิจกรรม ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเอง เช่น ดีเกฮูลู อานาซีด รอเง็ง มโนราห์  เป็นต้น และที่สำคัญที่สุดในการดูแลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้ คือ การเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ก่อน ถึงจะดูแลวัฒนธรรมตนเองได้ เป็นที่มาของกิจกรรม 

องค์กรเยาวชนระดับ อบต. กับการเรียนรู้ในชุมชน “    

ดังนั้น การบริหารจัดการ การเรียนรู้ในชุมชน ขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นการฝึกกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ การเลือกกิจกรรมการแสดง การสรรหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนการสอนในชุมชน ตลอดจนถึงการจัดการแสดง โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างสันติสุข เป็นโครงการที่สร้างองค์กรเยาวชนระดับ อบต. สามารถทำงานร่วมกับ อบต.ขดงตนเอง สร้างจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความรักสามัคคีในชุมชน สร้างความสุขในปลายด้ามขวานของประเทศ เฉิดเช่นในอดีตที่ผ่านมา  ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเราต่อไป 

  

 

ก่อนอบรม

รู้สึกดีใจ ตื่นเต้นที่จะได้มาอบรมในครั้งนี้ พอรุ่งเช้าที่จะเดินทางฝนก็ตกทุกคนต่างไม่แน่ใจว่าจะมาหรือไม่มาแต่ในที่สุดทุกคนก็เดินทางมาถึงสถานที่อบรมพอเห็นสถานที่จัดอบรมทุกคนก็อยากกลับบ้าน

ระหว่างอบรม 

เวลาที่เข้ากิจกรรมทุกคนต่างก็ลืมความคิดที่อยากกลับบ้านเพราะว่ากิจกรรมที่นี้ สนุกมากเพื่อนๆต่างอบต.เป็นกันเองมากพี่เลี้ยงใจดีมากดูแลผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี อาหารที่แม่ครัวทำรสชาติอร่อยมาก เวลาเรียนทุกคนจะตั้งใจเรียนมากพี่ๆที่สอนก็ตั้งใจให้น้องๆได้ความรู้เต็มที่

 

หลังอบรม ได้สาระความรู้เกี่ยวกับการทำโครงการ การประชุมที่ทุกต้อง การทำบัญชี การทำ webblog การสืบหาประวัติตำบลของตัวเอง สาระที่ได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

รูปภาพของ sea

สลามเยาวชนยะรม

สมามัต อารีรายอ ด้วยครับ

ตอนนี้ถึงไหนแล้ว ถ้าต้องการรูปภาพหมู่ในวันสุดท้าย ดาวห์โหลดได้ เปิดเว็บไซต์ www.sukaew.org แล้วเปิดเมนูคลังภาพ นะครับ

เป็นกำลังใจให้

ฝากสลามทุกคนด้วย .....แบซี

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 82 คน กำลังออนไลน์