ดอกขจร

                                                                           ดอกขจร

 

ชื่อวิทยาศาสตร์   :  Telosma minor

ชื่อวงศ์             :   Asclepiadaceae

ชื่อสามัญ          :   Cowslip Creeper

ชื่อพื้นเมือง        :   ดอกสลิด ผักสลิดคาเลา สลิดป่า ผักสลิด กะจอน ขะจอน ผักขิก

ลักษณะทั่วไป    :   ดอกขจร เป็นไม้เลื้อยเถาเล็กแตกยอดจำนวนมาก ทุกส่วน ของลำต้นมีน้ำยางขาว ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็น

ใบคู่เป็นรูปหัวใจ กว้างและยาว 6 – 10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเว้า ขอบใบเรียบ มีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูอ่อนออกเป็นช่อ

แบบซี่ร่ม ดอกย่อยมีกลีบเลี้ยง เชื่อมติดกันส่วนปลายแยก 5 แฉกกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้นๆ ปลายกลีบแยกเป็น 5 แฉก ดอก

บานไม่พร้อมกันดอกอ่อนสีเขียว เมื่อบาน เริ่มหอมตั้งแต่ช่วงบ่าย ดอกออกมากตั้งแต่ต้นฤดูหนาว นำดอกขจรมาเป็นผัก ทำอาหารรับ

การปลูก    :    ขจรเป็นไม้ที่ขึ้นได้ดีในดินทุกสภาพ แต่ถ้าจะให้ดีควรปลูก ใน ดิน

                   ร่วนปนทราย หรือดินที่มีความร่วนซุยมากๆ ขจรเป็นไม้ทีชอบแดด

                   จัด ไม่ต้องการน้ำมากนัก และทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี ดัง

                   นั้นการรดน้ำ ให้รด 2 วันต่อครั้ง

การขยายพันธุ์    :   การปักชำกิ่ง หรือทาบกิ่ง

สรรพคุณทางยา  :  ใช้รากผสมยาหยอดตารักษาตา ทำให้รู้รสอาหาร ดับพิษ   

                        ยอดอ่อน ดอก ลูกอ่อน บำรุงธาตุ บำรุงตับ ปอด แก้เสมหะ

                        เป็นพิษ ราก ทำให้อาเจียน ถอนพิษเบื่อเมา

                                  ที่มา : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/913/15913/images/43423_002.jpg

 

   ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร  :