แหล่งอ้างอิง

 

 

 

  แหล่งอ้างอิง   

http://variety.teenee.com/foodforbrain/2835.html

http://www.doctor.or.th/node/4071

http://www2.technicchan.ac.th/~sudajid/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=1

http://www.leeradio.com/show.aspx?ctl=ctlArticle&type=read&articleid=A200910002&articletype=1

http://www.fwdder.com/topic/7617

http://www.rploei.go.th/web/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=1

http://share.psu.ac.th/blog/clock/10310

http://www.layer3d.com/forum/index.php?topic=920.0

http://student.nu.ac.th/phitsanu_edu/lesson/lesson_4.htm

http://www.meedee.net/magazine/med/sergery-way/2825

http://www.sut.ac.th/news/text/text20.html

http://board.dserver.org/w/wwwt10/00000021

http://www.thaiheartclinic.com/data2.asp

http://learners.in.th/blog/science3/52240

http://www.panyathai.or.th

http://www.accu-chek.co.th/understand/basics_control.htm

นิตยสารหมอชาวบ้าน ปีที่ 29 ฉบับที่ 338 มิถุนายน 2550 หน้า 38 - 41

ศูนย์สุขภาพกรุงเทพฯ โรงพยาบาลกรุงเทพ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา  ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  พุทธศักราช 2544

 

 

สร้างโดย: 
นางสาว พธูกมล พานิชนก และนางสาว ศศนันท์ กฤษณะวนิช โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์