องค์กรเยาวชนตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธวาส อบรมรุ่นที่ 6

 

     

ในวันที่ 21 – 24  พฤศจิกายน  2552 นี้เยาวชนตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับอบต. 3 จังหวัดชายแดภาคใต้ เพื่อสันติสุข  นำทีมโดยนายกอรี     อูมา  ประธานองค์กรเยาวชนรุ่นที่ 6 เยาวชนจำนวน 9 คน  พี่เลี้ยง 2 คน จากครูกศน. และอบต. ที่มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ประกอบด้วย

 

1 . นายกอรี             อูมา              ประธานองค์เยาวชน

2.  นายซูลคอยรี       เจ๊ะโก๊ะ           รองประธานองค์กรเยาวชน

3.นางสาวนัตเราะห์    สาและ           เลขานุการ

4.นางสาวซูรญานา    เจ๊ะแมเราะ       เหรัญญิก

5. นางสาวปาตีเมาะ   เจ๊ะเมาะ          ประชาสัมพันธ์

6.นางสาวจิรวรรณ      ดาโอ๊ะ           กรรมการ

7.นางสูไฮลา            หะยีมะ          กรรมการ

8.นายอานูวา            อีซอ             กรรมการ

9.นายมูฮำหมัดซู       ดอเลาะ          กรรมการ

10.นางสาวแวนัชเราะห์     วาเดร์    พี่เลี้ยง  (เจ้าพนักธุรการ)

11.นางสาวรุสดา       มุสตอปา     พี่เลี้ยง (ครู กศน.)โครงการ

พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชระดับอบต.3 จังหวัดชายแดภาคใต้ เพื่อสันติสุข มีการอบรม 4 วัน 3 คืน ด้วยกันจะมีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆเพื่อจัดตั้งองค์กรเยาวชนระดับอบต.เช่น

1. การจัดองค์กร

2. การหากลุ่มสมาชิก

3. การเขียนโครงการ

4. การบริหารงบประมาณ

5. จิตสาธารณะ

6. อบต.ของเรา เป็นต้น  

หลังจากผ่านการอบรมกลุ่มเยาวชนแต่ละ อบต.กลับไปจัดตั้งองค์กร โดยทางมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงได้ออกแบบกิจกกรม เพื่อบริหารองค์กรให้เข็มแข็ง ผ่านกิจกรรม ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเอง เช่น ดีเกฮูลู อานาซีด รอเง็ง มโนราห์  เป็นต้น และที่สำคัญที่สุดในการดูแลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้ คือ การเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ก่อน ถึงจะดูแลวัฒนธรรมตนเองได้ เป็นที่มาของกิจกรรม องค์กรเยาวชนระดับ อบต. กับการเรียนรู้ในชุมชน “     ดังนั้น การบริหารจัดการ การเรียนรู้ในชุมชน ขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นการฝึกกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ การเลือกกิจกรรมการแสดง การสรรหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนการสอนในชุมชน ตลอดจนถึงการจัดการแสดง โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างสันติสุข เป็นโครงการที่สร้างองค์กรเยาวชนระดับ อบต. สามารถทำงานร่วมกับ อบต.ของตนเอง สร้างจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความรักสามัคคีในชุมชน สร้างความสุขในปลายด้ามขวานของประเทศ เฉิดเช่นในอดีตที่ผ่านมา  ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเราต่อไป   

 

 ก่อนอบรม  

 

 ระหว่างอบรม  

 

 

หลังอบรม

รูปภาพของ plymanas

โย่ว...ชาวกายูคละ

 

กลับถึงบ้านน้ำท่วมกันมั้ย

รูปแอโรบิคของวอสวยมาก ใครนะถ่ายเก่งจัง 555

 

แล้วเจอกันอีกนะ

พี่ปลาย

อัสลามูอาลัยกุม เพื่อนเยาวชนตำบลกายูคละ ยินดีที่ได้รู้จัก พวกเราขอเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับ กายูคละเก่งมากเลยเท่าทราบมาถ้ามีโอกาสพวกเราคงได้ร่วมงานกันนะครับ รักและคิดถึง เยาวชนตำบลประจัน (โดยเดะเลาะ)

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์