prepositions of time

 

 

 
   คำบุพบทบอกเวลา (prepositions of time)
เช่น on, in, at, by, after, before, etc.
 
   1. at ใช้กับจุดย่อยของเวลา,เวลาตามนาฬิกา,และช่วงเทศกาลประจำปี ได้แก่|
at dawn         ตอนรุ่งเช้า                    at noon         
ตอนเที่ยง
at night          ตอนกลางคืน              at six o’clock  ตอน 6 โมง
at New Year     ตอนปีใหม่               at Christmas    ตอนช่วงคริสต์มาส 
at midnight     ตอนเที่ยงคืน               at the moment   ขณะนี้
 
 

 

 
     2. on ใช้กับวัน (ซึ่งอาจมีเดือน พ.ศ. ด้วย) ช่วงเวลา , วันสำคัญต่างๆ ได้แก่
on Monday                       On Sunday night
on November 12 th ( on the twelfth of November )
on New Year’s Day       on Christmas Day        
on Songkran’s Day   วันสงกรานต์
 
   
 
     3. in ใช้กับช่วงเวลาของวัน, เดือน, ปี, ค.ศ., ศตวรรษ, ฤดู
in the morning          in the afternoon                in the evening
in June                      in 1996                              in nineteenth century
in summer/ in winter/ in autumn/ in spring  มี article ‘the’ นำหน้าก็ได้
 
   
 
     นอกจากนี้ in ยังใช้กับ การบอกกำหนดช่วงเวลาล่วงหน้า, ภายในเวลา เช่น
I can read this book in 2 hours.

ฉันสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ภายในเวลา
2 ชั่วโมง
Ask me again in two or three days, please.

โปรดถามฉันอีกครั้งในอีกสองสามวัน
 
   หมายเหตุ :
สำนวน
in time  = ทันเวลา   
        on time  =  ตรงเวลา
 
   4.  คำบุพบทอื่นๆที่ใช้บอกเวลา   ได้แก่   
during   =   ระหว่างเวลา, ตลอดระยะเวลา   ปี ค.ศ., พ.ศ.         

เช่น  
during 1956  =  ระหว่างปี ค.ศ. 1956 หรือ
the/this/that + เวลา  เช่น  during the night = ตลอดคืนนั้น
My father and my mother will to to Pataya during holiday.  

คุณพ่อคุณแม่ของฉันจะไปพัทยาในช่วงวันหยุด

 
    since    =  ตั้งแต่ (จุดเริ่มต้นของเวลา)
for         =  เป็นเวลา (ช่วงเวลา/ระยะเวลา)
till/until  =  จนกระทั่งอาจใช้ในรูป from…till/until                
I waited for you until six o’clock, but you didn’t come.
              
ผมคอยคุณจนกระทั่ง 6 โมง แต่คุณไม่มา
               
We usually do our homework from 7 o’clock until 9.  
               
โดยปกติเราจะทำการบ้านตั้งแต่ 1 ทุ่ม ถึง 3 ทุ่ม
                
ในกรณีใช้ from…til/until เราสามารถใช้ form…to แทนได้
before  =  ก่อน         after   =  หลัง  
Ladda went home after she had finished her work.      
ลัดดากลับบ้านหลังจากเธอทำงานเสร็จ
You must send your report before 9 o’clock.                
เธอต้องส่งรายงานก่อน 3 โมง
 
   
 
   
 
    แหล่งข้อมูลอ้างอิง
http://tc.mengrai.ac.th/pranom/preposition.htm
http://www.yindii.com/ref/grammar/prep.htm
http://202.29.138.73/studentweb/eng2/3.Prepositions.html
http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127099/prepositions.html
http://www.sema.go.th/files/Content/Langqage/k2/0003/prepo.doc
 
     
     
     
     
สร้างโดย: 
DD

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์