โปรตีน(หน้าที่ของโปรตีน)

 

     หน้าที่ของโปรตีน

1. โปรตีนเร่งปฏิกิริยา ทำหน้าที่ เร่งปฏิกิริยาต่างๆในสิ่งมีชีวิต เช่น เอมไซม์อะไมเลส

2.โปรตีนโครงสร้าง ทำหน้าที่เป็นโครงสร้ามทำให้เกิดความแข็งแรง เช่นคลอลาเจน

3.โปรตีนขนส่ง ทำหน้าที่ขนส่งสารไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่นฮีโมโกลบิน

4.โปรตีนป้องกัน ทำหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย เช่น แอนติบอดี

5.โปรตีนสะสม เป็นแหล่งสะสมอาหารและพลังงาน เช่น เฟอริทิน สะสมธาตุเหล็กในตับ ม้ามและไขกระดูก

6.โประตีนที่เป็นพิษ เช่นพิษงู โปรตีนซึ่งทำให้เกิดโรคที่แบคทีเรียสร้างขึ้น

7.โปรตีนไวต่อแสง ทำหน้าที่ก่อให้เกิดการเริ่มต้นกระบวนการมองเห็น เช่น โรดอปซิน

8. โปรตีนฮอร์โมน ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ การเจริญเติบโตของเซลล์ การแบ่งตัวของเซลล์เป็นต้น

สร้างโดย: 
คุณครูกุลรณี อารีมิตร และ นางสาวเกษร งามผล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 122 คน กำลังออนไลน์