ต่อมพาราไทรอยด์(Parathyroid glands)

 
 
ต่อมพาราไทรอยด์(Parathyroid gland)
 
 
 
ที่มา:http://www.niagaracc.suny.edu/academics/life_science/val/parathyroid.jpg 
ต่อมพาราไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อเล็ก ๆ ที่ฝังอยู่ด้านหลังของต่อมไทรอยด์ด้านละ 2 ต่อม ทำหน้าที่ผลิต และหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งเรียกว่า พาราทอร์โมน (parathormone) เป็นสารจำพวกเพปไทด์ ประกอบด้วยกรดอะมิโน84 โมเลกุล ทำหน้าที่ร่วมกับแคลซิโทนิน และวิตามินดีในการรักษาสมดุลของแคลเซียมในร่างกาย โดยจะออกฤทธิ์ที่ไต กระดูกและลำไส้ ดังนี้
1. เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมกลับจากท่อไตเข้าสู่กระแสเลือด โดยแลกกับฟอสเฟต
2. เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมจากลำไส้
3. เพิ่มการสลายกระดูก โดยมีการปลดปล่อยแคลเซียมจากกระดูกออกสู่กระแสเลือด

ผลจากการทำงานของพาราทอร์โมนจะทำให้ปริมาณแคลเซียมในเลือดสูงขึ้น ซึ่งตรงกับข้ามกับฤทธ์ของแคลซิโทนิน 
 

ที่มา:http://www.health-res.com/EX/07-28-18/parathyroid_glands.jpg 
ความผิดปกติของต่อมพาราไทรอยด์

1.Hypoparathyroidism
เป็นภาวะขาดพาราไทรอยด์ฮอร์โมน มักเกิดจากการตัดต่อมไทรอยด์และตัดต่อมพารา ไทรอยด์ออกด้วยระดับแคลเซียม
ในพลาสมาจะลดลงทันที
 

ที่มา:http://jmg.bmj.com/content/vol37/issue1/images/medium/99160.f1.gif

2.Hyperparathyroidism

เป็นภาวะที่มีพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงผิดปกติ จะมีระดับแคลเซียมสูงกว่า ปกติ (Hypercalcimia) ระดับฟอสเฟตต่ำ (Hypophosphatemia) เกิดการสลายตัว ของกระดูก (demineralization) มีแคลเซียมในปัสสาวะ ทๆให้กระดูกกร่อน อย่างแรงหรือเสียรูปไป เรียกว่า osteitis cys tica และ กระดูกผุ (osteoporosis)

 
สร้างโดย: 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.จุฑารัตน์ จริงธนสาร ผู้จัดทำ : นส.วิศัลยา ชินกาญจนโรจน์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 227 คน กำลังออนไลน์