ต่อมหมวกไต (Adrenal glands)

ต่อมหมวกไต (Adrenal glands)
ที่มา:http://www3.ipst.ac.th/research/assets/web/mahidol/hormone(9)/image/adrenal_gland.jpg
ต่อมหมวกไต (Adrenal or Suprarenal gland) เป็นต่อมคู่อยู่เหนือไต (Suprarenal gland)  
ต่อมหมวกไตแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนนอกซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า และส่วนในซึ่งมีขนาดเล็ก

  ต่อมหมวกไตส่วนนอก (Adrenal cortex)   ต่อมหมวกไตส่วนใน (Adrenal medulla)

 
 
 
 
 
 
 
สร้างโดย: 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.จุฑารัตน์ จริงธนสาร ผู้จัดทำ : นส.วิศัลยา ชินกาญจนโรจน์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 127 คน กำลังออนไลน์