ต่อมเพศ (Gonad gland)

ต่อมเพศ (Gonad gland

ในเพศหญิงคือ Ovary ในเพศชายคือ testis
ที่มา:http://www.uh.edu/~tgill2/image018.jpg 

1.รังไข่ (Ovary)
 
 
เป็นแหล่งที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงคือ รังไข่ โดยเมื่อเข้าสู่วัยสาวไฮโพทาลามัสจะหลั่งโกนาโดโทฟินรีลิสซิงฮอร์โมนการตุ้น ต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่งฮอร์โมน 2 ชนิด คือ FSH และ LH
 
ที่มา:http://www.womentowomen.com/menopause/images/menstrualcycle_060809.gif 

1.FSH จะกระตุ้นการสร้างไข่ซึ่งจะเจริญเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในฟอลลิเคิล ในขณะที่ไข่และฟอลลิเคิลเจริญเติบโตขึ้น เนื่อเยื่อรังไข่ที่อยู่รอบ ๆ ฟอลลิเคิลนั้น ๆ จะผลิต และหลั่งฮอร์โมนเอสโทรเจนออกมา

2.LH จะหลั่งออกมามากขึ้นในระยะที่ฟอลลิเคิลเจริญเต็มที่ LH จะทำงานร่วมกับ FSH ทำให้เกิดการตกไข่ โดยทำให้ฟอลลิเคิลที่เจริญเต็มที่แตกออก ปล่อยไข่เข้าสู่ท่อนำไข่ นอกจากนั้น LH จะกระตุ้นให้เนื้อเยื่อของฟอลลิเคิลที่แตกแล้วเจริญเปลี่ยนไปเป็น คอร์พัสลูเทียม (corpus luteum) ทำหน้าที่ผลิต และหลั่งฮอร์โมนเอสโทรเจน และโพนเจสเทอโรน

-เอสโทรเจนป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการทำให้เกิดลักษณะเพศหญิง ได้แก่ การมีเสียงแหลม สะโพกผาย การมีไขมันสะสมตามร่างกาย เป็นต้น

-ในเพศหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงของรังไข่ และเยื่อบุโรงมดลูกเพื่อเตรียมการให้พร้อมสำหรับการตั้งครรถ์ที่อาจเกิดขึ้น ได้ การเปลี่ยนแปลงของรังไข่ และเยื่อบุโพรงมดลูกจะเกิดขึ้นเป็นวัฏจักร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 1 รอบ จะกินเวลาประมาณ 28 วัน ดังนั้นจึงเรียกวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของรังไข่ และเยื่อบุโพรงมดลูกว่า ประจำเดือน (menstrual cycle)
 
 
 

2.อัณฑะ (Testis)  
 

ที่มา:http://www.suanboard.net/userimage/46064_392503.jpg
เป็นแหล่งที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศชายคือ อินเตอร์สติเชียลเซลล์ (interstitial cells) ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์ที่อยู่ระหว่างหลอดสร้างตัวอสุจิในอัณฑะ โดยเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นประมาณอายุ 10 ปีไฮโพทาลามัสจะหลั่งโกนาโดโทรฟินรีลีสซิงฮอร์โมนกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วน หน้าให้หลั่งโกนาโดโทรฟิน 2 ชนิด คือ FSH และ ICSH
FSH จะกระตุ้นการสร้างสเปิร์ม ส่วน ICSH จะกระตุ้นอินเตอร์สติเชียลเซลล์ให้ผลิตและหลั่งฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่า แอนโดรเจน (androgen) ซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมนหลายชนิด แต่ที่สำคัญที่สุดคือ เทสโทสเทอโรน (testosterone)
เทสโทสเทอโรนเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดลักษณะเพศชาย ได้แก่ การมีเสียงห้าว นมขึ้นพาน ลูกกระเดือกแหลม มีหนวด เครา ขนที่หน้าแข้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะวัยรุ่น
 
 
ที่มา:http://webanatomy.net/histology/reproductive/interstitial_cells.jpg
 
 
 
สร้างโดย: 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.จุฑารัตน์ จริงธนสาร ผู้จัดทำ : นส.วิศัลยา ชินกาญจนโรจน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์