ผู้จัดทำ

 

 

 

  ผู้จัดทำ    

  

 

 

 นางสาว พธูกมล  พานิชนก    

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  เลขที่ 32

 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ : 086-9039557

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 นางสาวศศนันท์   กฤษณะวนิช 

คุณครูที่ปรึกษา

คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ : 089-8188645

 

 

การศึกษา         กศ.ม.  ( การศึกษามหาบัณฑิต )  การศึกษานอกระบบ  จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

                     ค.บ.  ( ครุศาสตร์บันฑิต )  คหกรรมศาสตร์  จาก วิทยาลัยครูสกลนคร

                     ปว.ส. ( ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง )   คหกรรมศาสตร์ จาก วิทยาเขตพระนครใต้ กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบัน            สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร

 

สร้างโดย: 
นางสาว พธูกมล พานิชนก และนางสาว ศศนันท์ กฤษณะวนิช โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์