Subordinating Conjunctions

 

 

 
    Subordinating Conjunctions (อนุสันธาน)  คือ   การใช้คำเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันเพื่อให้มีความหมายที่สมบูรณ์ โดยอาศัยคำสันธานในการเชื่อม แบ่งออกเป็น 7 ชนิดตามความหมายของแต่ละการเชื่อม  คือ  
   1.  เวลา  (Time)  เป็นการเชื่อมเพื่อแสดงเวลา ได้แก่ before (ก่อน), till (ตั้งแต่ / จนกระทั่ง)since  (ตั้งแต่, เนื่องจาก) after(หลังจาก) until  (จนกระทั่ง)  เช่น  
   I will finish the work before you return.   
ฉันจะทำงานให้เสร็จก่อนที่คุณจะกลับมา
I will wait here till you turn.                        
ฉันจะรออยู่ที่นี่จนกว่าคุณจะกลับมา
 
   

 
   2.  เหตุผล (Cause or Reason)   เป็นการเชื่อมเพื่อแสดงเหตุผล ได้แก่ because (เพราะว่า / เนื่องจาก) since  (เนื่องจาก)as  (เพราะ)  เช่น  
   As  he was not there, I spoke to his brother.                                                 
เพราะเขาไม่อยู่ที่นั่น ผมจึงได้คุยกับพี่ของเขาแทน
She may come, as she is your friend.           
เธออาจจะมา เพราะเธอเป็นเพื่อนของคุณ
 
   

 
    3.  วัตถุประสงค์  (Purposes)  เป็นการเชื่อมเพื่อแสดงความมุ่งหมาย ได้แก่ that (เพื่อว่า) in order that  (เพื่อว่า) lest (เพื่อมิให้ / มิฉะนั้น)  เช่น  
   We eat that we may live.                           
พวกเรากินเพื่อว่าอาจจะมีชีวิตอยู่
Walk slowly lest you should fall.  
เดินช้า ๆ มิฉะนั้นคุณอาจจะหกล้ม
 
   

 
   4. ผลลัพธ์  (Result)  เป็นการเชื่อมเพื่อแสดงผลที่ตามมาได้แก่  that (จนกระทั่ง)  ต้องใช้คู่กับ so เสมอ  เช่น  
   She was so tired that she could scarcely stand.  
เธอเหนื่อยมากจนแทบจะยืนไม่ติด
He is so ill that he could not come.
เขาป่วยมากจนกระทั่งไม่สามารถมาได้
 
   

 
   5.  เงื่อนไข  (Condition)  เป็นการเชื่อมแสดงการคาดคะเนเงื่อนไข หรือสมมุติ ได้แก่ if (ถ้า), as if (ราวกับว่า),  unless  (เว้นไว้เสียแต่ว่า) if……not  (ถ้าไม่) เช่น  
   I will go if Bundit goes.                                         
ผมจะไปถ้าคุณบัณฑิตไป
The teacher will help if you ask him. 
คุณครูคงจะช่วยถ้าคุณถามเขา
 
   

 
   6.  ยอมรับหรือยินยอม  (Concession)  เป็นการเชื่อมเพื่อแสดงการยอมรับหรือความแตกต่างกัน เช่น although  (ถึงแม้ว่า) though (แม้ว่า)  เช่น  
   

 
   I will not see him, though he will come.  
ฉันไม่เจอเขาแม้ว่าเขาจะมา 
A book’s a book, although there is nothing in it.   
หนังสือก็คือหนังสือแม้ว่าจะไม่มีอะไรในนั้นก็ตาม
 
   

 
    7.  เปรียบเทียบ  (Comparison)  เป็นการเชื่อมเพื่อแสดงการเปรียบเทียบ
ได้แก่
than (กว่า)  เช่น
 
   He is stronger  than Paradon.    
เขาแข็งแรงกว่าภราดร
 
   

 
   

 
     แหล่งข้อมูลอ้างอิง http://www.phusang.ac.th/elearning/html.file/teacher/nittaya/conjunction.htm http://www.kw.ac.th/pitak/k3_online/unit2.html http://www.yindii.com/ref/grammar/conjunctions.htm  
สร้างโดย: 
mk

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์