ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003


 

ความเป็นมาของโปรแกรม  Microsoft  Word


       โปรแกรมประมวลผลคำที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน คือโปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) ของบริษัทไมโครซอฟต์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งได้สร้างและพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) โดยริชาร์ด โบรดี (Richart Brodie) ใช้กับเครื่องไอบีเอ็มพีซีบนระบบปฏิบัติการดอส  Word รุ่นต่อมาได้รบการพัฒนาให้ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช และในปี 1989 ได้ถูกนำมาใช้กับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ จนกระทั่ง ปี 1993 Word 6.0 ที่ใช้งานกับวินโดวส์ 3.0 ได้เพิ่มความสามารถด้านการวาดภาพ การใส่ตารางประกอบเอกสาร และการปรับแต่งเอกสารให้สวยงาม จึงมีผู้ใช้งานอย่างแพร่หลาย และปัจจุบันได้รวมโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดเข้ากับโปรแกรมอื่น ๆ เป็นชุด เรียกว่า ไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ(Microsoft Office)หมายถึง โปรแกรมพื้นฐานที่ใช้กันทั่วไปในงานสำนักงาน   
       ไมโครซอฟต์รุ่นปัจจุบันที่พัฒนามาคือ  Microsoft  Office 2007


ที่มาของภาพ :  www.somapa2.com/home/ebook.php 

 


 

ประโยชน์ของโปรแกรม  Microsoft  Word
         
        1.  การจัดเก็บเอกสาร
        2.  การค้นหาและเรียกใช้ข้อมูล
        3.  การทำสำเนา
        4.  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร
        5.  การจัดรูปแบบเอกสาร

 

สร้างโดย: 
รุ่งนภา กับนักเรียน ฉันทวัฒน์