ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครซอฟต์เวิร์ด 2003◊ เสริมการใช้คีย์ลัดแบบต่าง ๆ ในโปรแกรม  Microsoft  Word 2003
   
  กดแป้น                        ใช้คำสั่งเพื่อ
Ctrl+A                 คลุมทึบข้อความทั้งหมด
Ctrl+B                  รูปแบบอักษร ตัวหนา
Ctrl+C                 คัดลอก
Ctrl+E                  จัดกลาง
Ctrl+F                  ค้นหา
Ctrl+G                 ไปที่ (หน้า / บรรทัด / ข้อความ)
Ctrl+H                 แทนที่
Ctrl+I                  รูปแบบอักษร ตัวเอียง
Ctrl+J                  ชิดขอบ 2 ข้าง
Ctrl+K                  รูปแบบอัตโนมัติ
Ctrl+L                  จัดซ้าย
Ctrl+M                 ย่อหน้า
Ctrl+N                 เปิดเอกสารใหม่
Ctrl+O                 เปิดแฟ้ม
Ctrl+P                 โปรแกรมสั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
Ctrl+Q                 จัดขวา
Ctrl+R                 จัดซ้าย
Ctrl+S                  บันทึก
Ctrl+T                  กั้นหน้า
Ctrl+U                  รูปแบบอักษร ขีดเส้นใต้
Ctrl+V                  วาง (หลังจากใชคำสั่ง คัดลอก)
Ctrl+W                 ปิดเอกสาร / เลิกการใช้งานโปรแกรม
Ctrl+X                  ตัดคำ
Ctrl+Y                  ทำซ้ำ
Ctrl+Z                  เลิกทำ
Ctrl+*                  แสดง / ซ่อนเครื่องหมายจบบรรทัด
F1                       แนะนำวิธีการใช้โปรแกรมWord97
Ctrl+F2                 ภาพก่อนพิมพ์ / มุมมองเอกสาร
Ctrl+F4                 ปิดเอกสาร / เลิกการทำงาน
Ctrl+F5                 ขยายหน้าต่างเอกสาร
Ctrl+F9                 รหัสฟิลด์
Ctrl+F12               เปิดเอกสาร
Ctrl+Shift+D          ขีดเส้นใต้คู่
Ctrl+Shift+F          เลือกแบบตัวอักษร
Ctrl+Shift+L          เครื่องหมายหน้าข้อความ
Ctrl+Shift+N          ใช้อักษรปกติที่โปรแกรมกำหนดไว้
Ctrl+Shift+P          กำหนดขนาดตัวอักษร
Ctrl+Shift+Q          เลือกสัญลักษณ์
Ctrl+Shift+S          รูปแบบเอกสาร
Shift+F1               แนะนำวิธีการใช้
Shift+F4               ค้นหา
Shift+F7               บัญชีคำ
Shift+F9               เลื่อนไปต้น / ท้ายหน้า
Shift+F10             แสดงกรอบคำสั่งลัด
Shift+F12             บันทึกแฟ้ม
Alt+F5                  ย่อหน้าต่างเอกสาร
Alt+A                   เปิดรายการเลือกจากเมนูต่างๆ
Ctrl+D                  แบบอักษร


สร้างโดย: 
รุ่งนภา กับนักเรียน ฉันทวัฒน์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 254 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29807