ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้

 

 

 ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ 

ขั้นตอนที่ 1 หน่ออ่อนกล้วยไม้

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมสารฟอกฆ่าเชื้อ

ขั้นตอนที่ 3 ตัดแต่งหน่ออ่อนและฟอกฆ่าเชื้อ

ขั้นตอนที่ 4 ล้างด้วยน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 3 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 ตัดแยกตาอ่อนออกจากหน่อ

ขั้นตอนที่ 6 ย้ายลงเลี้ยงในอาหารเหลวสังเคราะห์

ขั้นตอนที่ 7 วางเลี้ยงบนเครื่องเขย่า

ขั้นตอนที่ 8 โปรโตคอร์มที่พร้อมนำไปเลี้ยงบนอาหารแข็ง

ขั้นตอนที่ 9 ต้นที่พร้อมนำออกปลูก

ขั้นตอนที่ 10 ปลูกเพื่อให้ปรับตัวในโรงเรือน

สร้างโดย: 
คุณครูสุคนธ์ ยลประสานและ นางสาวนพวรรณ คงคาหลวง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์