ผู้จัดทำ

                                                                          ผู้จัดทำ

 

                                                         น.ส. จินตนา   ฝ่งใจเจริญ  เลขที่  26

                                                         อายุ 17  ปี    ชั้น ม.6/7

                                                         โรงเรียน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

                                                         ทำสื่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา

                                                         เรื่อง สิ่งมหัศจรรย์จากดอกไม้เพื่อสุขภาพ

 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

                                              นายวิริยะ  โภคาพันธ์  อายุ 50 ปี  ตำแหน่ง ครู (คศ.3)

                                              รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                                              หัวหน้างานสารสนเทศเพื่อการบริหาร

                                              หัวหน้าคณะสุพรรณิการ์

                                              งานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 

                                              E - mail : viriya2091@hotmail.com

สร้างโดย: 
น.ส. จินตนา ฝ่งใจเจริญ และ อาจารย์ วิริยะ โภคาพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์