เซลล์ทุติยภูมิ

เซลล์นิกเกิล-แคดเมียม หรือเซลล์นิแคด (Nickel-Cadmium Cell)

 

         

 

          ที่ขั้วแอโนด: Cd(s) + 2OH-(aq)   Cd(OH)2(s) + 2e-
          ที่ขั้วแคโทด: NiO2(s) + 2H2O(l) + 2e-   ------->Ni(OH)2(s) + 2OH-(aq)
          ปฏิกิริยารวม: Cd(s) + NiO2(s) + 2H2O(l)-------> Cd(OH)2(s) + Ni(OH)2(s)

 

 

เซลล์ลิเทียมไอออน (Lithium Ion Cell)
  

              เซลล์ลิเทียมอาจให้ศักย์ไฟฟ้าสูงถึง 3 โวลต์ เป็นเซลล์ที่ใช้อิเล็กโทรไลต์เป็นของแข็งได้แก่สารพอลิเมอร์
ที่ยอมให้ไอออนผ่านแต่ไม่ยอมให้อิเล็กตรอนผ่าน ขั้วแอโนดคือลิเทียมซึ่งเป็นธาตุที่มีค่าศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐาน
ต่ำที่สุด มีความสามารถในการให้อิเล็กตรอนได้ดีที่สุด ส่วนแคโทดใช้สารที่เรียกว่าสารประกอบแทรกชั้น (Insertion Compound)
 ได้แก่ TiS2 หรือ V6O13

          ที่ขั้วแคโทด: NiO2(s) + 2H2O(l) + 2e- ------->  Ni(OH)2(s) + 2OH-(aq)
          ปฏิกิริยารวม: Cd(s) + NiO2(s) + 2H2O(l)  ------->Cd(OH)2(s) + Ni(OH)2(s)

ที่มาของภาพhttp://www.il.mahidol.ac.th/e-media/electrochemistry/web/secondary_cell.htm

     

สร้างโดย: 
อาจารย์กุลรณี อารีมิตรและนางสาวพัชรีพร จันทร์ส่องและโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 188 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • augustamcleod718797