เซลล์ทุติยภูมิ

เซลล์นิกเกิล-แคดเมียม หรือเซลล์นิแคด (Nickel-Cadmium Cell)

 

         

 

          ที่ขั้วแอโนด: Cd(s) + 2OH-(aq)   Cd(OH)2(s) + 2e-
          ที่ขั้วแคโทด: NiO2(s) + 2H2O(l) + 2e-   ------->Ni(OH)2(s) + 2OH-(aq)
          ปฏิกิริยารวม: Cd(s) + NiO2(s) + 2H2O(l)-------> Cd(OH)2(s) + Ni(OH)2(s)

 

 

เซลล์ลิเทียมไอออน (Lithium Ion Cell)
  

              เซลล์ลิเทียมอาจให้ศักย์ไฟฟ้าสูงถึง 3 โวลต์ เป็นเซลล์ที่ใช้อิเล็กโทรไลต์เป็นของแข็งได้แก่สารพอลิเมอร์
ที่ยอมให้ไอออนผ่านแต่ไม่ยอมให้อิเล็กตรอนผ่าน ขั้วแอโนดคือลิเทียมซึ่งเป็นธาตุที่มีค่าศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐาน
ต่ำที่สุด มีความสามารถในการให้อิเล็กตรอนได้ดีที่สุด ส่วนแคโทดใช้สารที่เรียกว่าสารประกอบแทรกชั้น (Insertion Compound)
 ได้แก่ TiS2 หรือ V6O13

          ที่ขั้วแคโทด: NiO2(s) + 2H2O(l) + 2e- ------->  Ni(OH)2(s) + 2OH-(aq)
          ปฏิกิริยารวม: Cd(s) + NiO2(s) + 2H2O(l)  ------->Cd(OH)2(s) + Ni(OH)2(s)

ที่มาของภาพhttp://www.il.mahidol.ac.th/e-media/electrochemistry/web/secondary_cell.htm

     

สร้างโดย: 
อาจารย์กุลรณี อารีมิตรและนางสาวพัชรีพร จันทร์ส่องและโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 201 คน กำลังออนไลน์