ความหมายของสี

 

.........ความหมายของสี.........

 

 

ที่มาของรูปภาพ  http://img.bongbank.net/it/tg1005_1.jpg

 

ความหมายของสี
     สี เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่น่ามหัศจรรย์ สีมีอยู่ในแสงแดด เป็นคลื่นแสงชนิดหนึ่ง จะปรากฏให้เห็น เมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำ ในอากาศและเกิดการหักเห ทอเป็นสีรุ้งออกมา สีรุ้งที่เราเห็นในท้องฟ้า มีอยู่ 7 สีคือ ม่วง ม่วงน้ำเงิน น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม และแดง แต่ละสี มีความถี่ของคลื่นแสง ไม่เท่ากัน สีแดง มีความถี่ต่ำที่สุด และมีช่วงคลื่นยาวที่สุด คลื่นแสง จะมีความถี่ สูงขึ้น เรื่อย ๆ จากแดงไปส้ม จนถึงม่วงที่มีความถี่ สูงสุด คลื่นแสงที่มีความต่ำกว่าแดง หรือ สูงกว่าม่วง ยังมีอยู่อีก มากมาย เช่