หน้าที่ของผู้บริโภค

หน้าที่ของผู้บริโภค

         การที่ผู้บริโภคจะได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายนั้น ผู้บริโภคก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติด้วย หน้าที่ของผู้บริโภคนั้นพอสรุปได้ดังนี้

            1. ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการซื้อสินค้าและรับบริการต่างๆ โดยพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการต่างๆ นั้นมีการแสดงฉลากหรือไม่ ควรอ่านฉลากให้ละเอียด มีปริมาณและราคายุติธรรมหรือไม่ การโฆษณาสินค้าหรือบริการสามารถเชื่อถือได้เพียงใด

            2. ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลังฐานต่างๆ ที่แสดงถึงการละเมิดสิทธิ หลักฐานต่างๆนั้น เช่น ใบเสร็จรับเงิน แผ่นพับ 
ฉลาก
 ความสกปรก สิ่งแปลกปลอม เป็นต้น หลักฐานดังกล่าวนั้นจะนำไปเป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้องตามสิทธิของตน เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับอันตรายที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการ

            3. ผู้บริโภคมีหน้าที่ร้องเรียนตามสิทธิของตน เมื่อผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ ได้รับความไม่เป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับอันตรายที่เกิดจากการใช้สินค้าหรือบริการ จะต้องดำเนินการฟ้องร้องหรือร้องเรียนตามสิทธิของตน ไม่ควรเพิกเฉย

สร้างโดย: 
1264

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์