พอลิเมอร์

 

        พอลิเมอร์ ( polymer) ความหมาย ของพอลิเมอร์นั้นก็มาจากรากศัพท์สำคัญ 2 คำ คือ poly+meros 

   -Poly  หมายถึง จำนวนมาก 

   -Meros หมายถึง ส่วน หรือ หน่วย

     ดังนั้นพอลิเมอร์ ( polymer) จึงหมายถึง หน่วยหรือส่วนจำนวนมากมายพอลิเมอร์เป็นสารโมเลกุลขนาดใหญ่ (Macromolecule) จะประกอบไปด้วย มอนอเมอร์ (Monomer) หลายๆหน่วยมาทำปฏิกิริยากันด้วยพันธะโคเวเลนท์   พอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยหรือมอนอเมอร์ชนิดเดียวกันทั้งหมด จัดเป็นโฮโมพอลิเมอร์ (Homopolymer) แต่ถ้ามีมอนอเมอร์ต่างกันตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป จัดเป็นโคพอลิเมอร์ (Copolymer)

 
จากภาพเป็นตัวอย่าง มอนอเมอร์ชนิดเดียวกันมารวมกันเป็น โฮมอลิเมอร์ (Homopolymer)

แหล่งที่มาของภาพ :http://nakhamwit.ac.th/pingpong_web/Polymer.htm

 

สร้างโดย: 
นายชนม์พิสิฐ เพ็ชรรัตน์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 125 คน กำลังออนไลน์