ผู้รับรายงานตัวและหัวหน้ากรรมการดูการกลับตัว

                                                       

                              

  

 

ผู้รับรายงานตัว

  •  ผู้รับรายงานตัว จะต้องรวบรวมนักว่ายน้ำ จัดเรียงลำดับก่อนหลังของแต่ละรายการ

  •  ผู้รับรายงานตัว จะต้องรายงานต่อผู้ตัดสินชี้ขาด ในกรณีที่มีข้อความที่เห็นว่าเป็นการละเมิดการโฆษณาเกินกว่าที่

     กำหนด  และถ้ากรณีที่นักว่ายน้ำไม่มารายงานตัวเมื่อมีการเรียกแล้ว

หัวหน้ากรรมการดูการกลับตัว  

  • หัวหน้ากรรมการดูการกลับตัว จะต้องแน่ใจว่ากรรมการดูการกลับตัวทุกคน สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับอย่างสมบูรณ์

     ระหว่างทำการแข่งขัน

  •  หัวหน้ากรรมการดูการกลับตัว จะรับฟังการรายงานเมื่อมีการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้นจากกรรมการดูการกลับตัว

     และจะต้องส่งรายงาน ให้ผู้ตัดสินชี้ขาดทราบทันที

 
http://www.swimfit.com.au/images/stories/kids_zone_pics/kids_in_play_pool_-_cartoon.jpg

 

 


   

 

สร้างโดย: 
คุณครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และ นางสาวธันวา พูลเสรี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 103 คน กำลังออนไลน์