การแยกนำด้วยไฟฟ้า

                                                             การแยก NaCl หลอมเหลวด้วยไฟฟ้า
         

          

 

 จากรูป 1) การแยกสารละลาย NaCl เจือจางด้วยไฟฟ้า และ

รูป 2) การแยก NaCl หลอมเหลวด้วยไฟฟ้า จะให้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

 

            ที่ขั้วแอโนด มีไอออนที่สามารถให้อิเล็กตรอนได้คือ Cl- โดยมีปฏิกิริยาครึ่งเซลล์รีดักชันและ ค่า E๐ เป็นดังนี้
                   

                                  Cl2(g) + 2e-   --------->  2Cl-(aq)    +1.36 V
                                 Cl- ให้อิเล็กตรอนทำให้เกิดแก๊สคลอรีนที่ขั้วแอโนด
              ที่ขั้วแคโทด มีไอออนที่สามารถให้อิเล็กตรอนได้คือ Na+ โดยมีปฏิกิริยาครึ่งเซลล์รีดักชันและ ค่า E๐ เป็นดังนี้
                   

                                Na+(aq) + e-  Na(s)   --------->        -2.71 V
                               Na+ รับอิเล็กตรอนทำให้เกิดโซเดียมที่ขั้วแคโทด
          

                ปฏิกิริยารวมคือ       2Na+(aq) + 2Cl-(aq)  --------->   2Na(s) + Cl2(g)

>

สร้างโดย: 
อาจารย์กุลณี อารีมิตรและนางสาวพัชรีพร จันทร์ส่อง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 198 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak