การแยกนำด้วยไฟฟ้า

                                                             การแยก NaCl หลอมเหลวด้วยไฟฟ้า
         

          

 

 จากรูป 1) การแยกสารละลาย NaCl เจือจางด้วยไฟฟ้า และ

รูป 2) การแยก NaCl หลอมเหลวด้วยไฟฟ้า จะให้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

 

            ที่ขั้วแอโนด มีไอออนที่สามารถให้อิเล็กตรอนได้คือ Cl- โดยมีปฏิกิริยาครึ่งเซลล์รีดักชันและ ค่า E๐ เป็นดังนี้
                   

                                  Cl2(g) + 2e-   --------->  2Cl-(aq)    +1.36 V
                                 Cl- ให้อิเล็กตรอนทำให้เกิดแก๊สคลอรีนที่ขั้วแอโนด
              ที่ขั้วแคโทด มีไอออนที่สามารถให้อิเล็กตรอนได้คือ Na+ โดยมีปฏิกิริยาครึ่งเซลล์รีดักชันและ ค่า E๐ เป็นดังนี้
                   

                                Na+(aq) + e-  Na(s)   --------->        -2.71 V
                               Na+ รับอิเล็กตรอนทำให้เกิดโซเดียมที่ขั้วแคโทด
          

                ปฏิกิริยารวมคือ       2Na+(aq) + 2Cl-(aq)  --------->   2Na(s) + Cl2(g)

>

สร้างโดย: 
อาจารย์กุลณี อารีมิตรและนางสาวพัชรีพร จันทร์ส่อง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 17 คน และ ผู้เยี่ยมชม 417 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • topkung
  • Phatcharaporn_
  • maitzaza255
  • tiffani54shudil
  • swk37084