ความหมายของลีลาศ

รูปภาพของ sirin

ความหมายของลีลาศ

http://www.med.cmu.ac.th/hospital/opd/health/leelad1.jpg

 

         คำว่า “ลีลาศ”  หรือ  “เต้นรำ”  มีความหมายเหมือนกัน  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช 2525  ได้ให้ ความหมายดังนี้
         ลีลาศ  เป็นนามแปลว่า  ท่าทางอันงดงาม  การเยื้องกราย  เป็นกิริยาแปลว่า  เยื้องกรายเดิน   นวยนาด
         เต้นรำ เป็นกิริยาแปลว่า  เคลื่อนที่ไปโดยมีระยะก้าว ให้เข้ากับจังหวะดนตรี  ซึ่งเรียกว่า ลีลาศ โดยปกติเต้นเป็นคู่ชายหญิง

                คนไทยนิยมเรียกการลีลาศว่า  “ เต้นรำ ”  มานานแล้ว  คำว่าลีลาศตรงกับภาษาอังกฤษว่า  “Ballroom  Dancing”  หมายถึง  การเต้นรำของคู่ชายหญิงตามจังหวะดนตรีที่มีแบบอย่างและลวดลายการเต้นเฉพาะตัว  โดยมีระเบียบของการชุมนุม  ณ  สถานที่อันจัดไว้ในสังคม  ใช้ในงานราตรีสโมสรต่าง ๆ และมิใช่การแสดงเพื่อให้คนดู  นอกจากนี้  ยังมีคำอีกคำหนึ่งที่มักจะได้ยินกันอยู่เสมอคือคำว่า  “Social  Dance”  ส่วนใหญ่มักจะนำมาใช้ในความหมายเดียวกันกับคำว่า  Ballroom  Dancing  แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาคำว่า  Social  Dance  หมายถึง  การเต้นรำทุกประเภทที่จัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนมาอยู่ร่วมกัน  และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเต้นรำเป็นหมู่คณะ  เพื่อให้ได้ความสนุกสานเพลิดเพลิน  จึงกล่าวได้ว่า  Ballroom  Dancing  เป็นส่วนหนึ่งของ  Social  Dance  (ธงชัย  เจริญทรัพย์มณี. 2538 : 1)

                อาจสรุปได้ว่า  “ลีลาศ”  คือกิจกรรมเข้าจังหวะประเภทหนึ่ง  เป็นการเต้นรำที่แสดงออกอย่างมีศิลปะ  โดยใช้เสียงเพลงและจังหวะดนตรีเป็นสื่อ  เพื่อให้เกิดความสนุกสนามเพลิดเพลิน  มีลวดลายการเต้น  (Figure)  เป็นแบบเฉพาะตัว  และมักนำลีลาศมาใช้ในงานสังคมทั่ว ๆ ไป

 BACK

สร้างโดย: 
นางสาวศิรินทร์ ปัชชา และครูสมพร ฉ่ำเอี่ยม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 78 คน กำลังออนไลน์