ประวัติรองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

          สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๑๓,๒๕๑๕,๒๕๓๔ ตามลำดับ
ตำแหน่งหน้าที่ :
           -อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน
           -กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา
           -อดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
           -รางวัลด้านเกียรติคุณ : ครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จากกระทรวงศึกษาธิการ
           -ด้านกรรมการในการประกวดผลงานวรรณกรรม :
           -วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)
           -หนังสือดีเด่นของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
           -วรรณกรรมเยาวชน รางวัลพระราชทาน “นายอินทร์อะวอร์ด” รางวัล ๗ Books Award
ผลงานวิชาการ :
           -ตำรามหาวิทยาลัยรามคำแหงดังนี้ความรู้ทั่วไปทางวรรณกรรมไทย,วรรณกรรมปัจจุบัน,วรรณคดีเปรียบเทียบ (เขียนร่วม),สารคดี อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย
           -งานวิจัยเขียนร่วมกับนักร้องท่านอื่นๆดังนี้ สารานุกรมหนังสือดี๑๐๐ชื่อเรื่องที่เยาวชนไทยควรอ่าน,กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย:บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ์,พลังวิจารณ์: รวมบทวิจารณ์ร่วมสมัย,พลังการวิจารณ์: รวมบทวิจารณ์ร่วมสมัย, พลังการวิจารณ์:วรรณศิลป์, มองข้ามบ่านักเขียน
นักเขียน : เรื่องสั้นไทยในทัศนะนักวิจารณ์,ทางสายใหม่แห่งวรรณกรรมไทย:ทัศนะต่อนวนิยายยุคแรก
          งานวิชาการก็มิใช่ตำราดังนี้ แลลอดลวดลายวรรณกรรมอ่านอย่างมีเชิงชั้น วิจารณ์อย่างมีเชิงศิลป์,สีสรรพ์วรรณศิลป์,ทอไหมในสายน้ำ:วรรณคดีวิจารณ์ไทย พ.ศ.๒๔๕๓–๒๕๐๐,(เขียนร่วม),๒๕ปี ,๑๔ ตุลา มองผ่านวรรณกรรมเพื่อชีวิต,วรรณคดีศึกษา,เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน,เล่าเรื่องอิเหนา,อิเหนาฉบับร้อยแก้วถอดความฉบับสมบูรณ์,ถ้าสตรีและศิลป์แห่งวรรณคดีไทย,อ่านอย่างพินิจสาร วิจารณ์และวิเคราห์,มิใช่เป็นเพียง “นางเอก”,นามานุกรมรามเกียรติ์,นิทานชาดก ฉบับเปรียบเทียบ,สุนทรียภาพแห่งชีวิต,สุนทรียภาพแห่งวรรณคดี ,แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่๒,๒๕ ปี ซีไรต์ รวมบทวิจารณ์คิดสรร(เขียนร่วม) และมีส่วนร่วมเขียนพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม:ภาพพจน์โวหารและกลการประพันธ์ อังกฤษ-ไทย,พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม อังกฤษ-ไทย,และศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ของราชบัณฑิตยสถาน
          นอกจากนี้ยังเขียนบทความวิชาการและบทวิจารณ์ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการและนิตยสารหลายฉบับอย่างสม่ำเสมอ เช่น วารสารราชบัณฑิตยสถาน วารสารรามคำแหง นิตยสารขวัญเรือน นิตยสารสกุลไทย ฯลฯ

         

         

         

   

สร้างโดย: 
นางสาวรัชนี ทองถาวรีย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์