ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่


แบบทดสอบ Verb to do วิชาภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้นที่ 2

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. Do  you  like  to  do  your  homework ?

  a.  Yes, I  do.
  b.  No, you  don' t. 
  c.  Yes, he  does.
  d.  Yes, you  do .

2. Does  Somsri   like  to  play  baseball?  

  a.  Yes, I  do .  
  b.  No, I  don' t.
  c.  Yes, she  does .
  d.  No,  he  don' t .

3. ...............you  like to watch  television ?

  a. Is 
  b. Are 
  c. Do 
  d. Does

4. ..................Sornram   like  to  play  football ?

  a. Do 
  b. Does  
  c.  Is
  d.  Are

5. What...................Tiger Wood  like  to  play  tennis?

  a. is 
  b. are 
  c.  do
  d.  does  

6. Where    ..................you   live ?

  a. do 
  b. does 
  c.  are  
  d.  is

7. Where  ..................Mark  come  from ?

  a.  does
  b.  do
  c.  is
  d.  are

8. How  ....................they    go  to  school ?

  a. do 
  b. does 
  c.  are
  d.  is

9. When   do............. go  to  the  library ?

  a.  he
  b.  she
  c.  it
  d.  they

10. When   does...................playoutside ?

  a.  you
  b.  I
  c .  they
  d.  she


 นางสุมาลี  เดชกำแหง  โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม  อ. บางเลน จ. นครปฐม

สร้างโดย: 
เวชชกิจ แก้วศรีหาวงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 247 คน กำลังออนไลน์