พืชที่ไม่มีเมล็ด (Seedless)

 


พืชที่ไม่มีเมล็ด (Seedless)

1. Phylum Lycophyta ได้แก่ ช้องนางคลี่ สามร้อยยอด พวก Selaginella ได้แก่ ต้นตีนตุ๊กแต ,พ่อค้าตีเมีย ,หญ้าร้องไห้

    http://www.i-sanguide.com/images/1847-7.jpg  http://www.firstroyalfactory.org/admin/upload/image/12238718451905263.jpg  

ช้องนางคลี่ สามร้อยยอด

-  มีราก ใบ ลำต้นที่แท้จริง
-  มีลำต้นใต้ดิน เรียกว่า Phizoid บางชนิดมีลำต้นตั้งตรงหรือเลื้อยตามพื้นดิน
-  ใบมีขนาดเล็ก เรียงซ้อนกันเรียกว่าPorophill ทำหน้าที่ห่อหุ้มรองรับสปอร์ส่วนปลายยอด จะมีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆเรียงซ้อนกันเรียกว่า Strobilus ทำหน้าที่สร้างสปอร์ เมกะสปอร์แรงเจียม (เพศเมีย) ไมโครสปอร์แรงเจียม (เพศผู้) 

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-5542.files/image001.gif
 

2. Phylum Pterophyta ได้แก่ พวกเฟิร์น ผักกูด ย่านลิเภา ผักแว่น ชายผ้าสีดา

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/F/FernLifeCycle.gif


-  ใบมีขนาดใหญ่เป็นใบเดี่ยวหรือใบประกอบ
-  ใบอ่อนจะม้วนจากปลายใบมายังโคนเป็นวง
        ระยะสปอร์โรไฟต์ จะมีกลุ่มอับสปอร์อยู่ใต้ท้องใบเรียกว่า Sorus
        ระยะแกมีโตไฟต์ จะมีลักษณะเป็นแผ่นสีเขียวบางๆ คล้ายรูปหัวใจ เรียกว่า Prothallus


  


สร้างโดย: 
นางสาว ชิดชนก รักษ์ถาววรวงศ์ ; อาจารย์ที่ปรึกษา : นาย สมบูรณ์ กมลาสนางกูร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์