การดำเนินการด้านการปกครอง

รูปภาพของ p_pun_p
การดำเนินการด้านการปกครอง
          พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ยังคงใช้แบบอย่างการปกครองเช่นเดียวกับสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา กล่าวคือ พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจสูงสุดและเด็ดขาดในการปกครองประเทศ
1) การแบ่งเขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1.1) การปกครองส่วนกลาง การแบ่งส่วนราชการ
            ที่มาของรูปภาพ : http://www.bunnag.in.th/images/history/017.gif                    
 สมุหพระกลาโหม มียศและราชทินนามว่า เจ้าพระยามหาเสนา ใช้ตราคชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งมีอำนาจบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งด้านการทหารและพลเรือน
          สมุหนายก ราชทินนามไม่ทรงกำหนดแน่นอน ที่ใช้อยู่ก็มี เจ้าพระยาจักรี บดินทร์เดชานุชิ