ธรรมศาสตร์ รับปริญญาตรี-เอก ประจำปี 2553

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเปิดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2553  ประกอบด้วยโครงการ หลักสูตรและคณะต่าง ๆ ด้วยระบบรับตรงตั้งแต่บัดนี้ถึงกลางปี 2553 ดังนี้


          โครงการพิเศษ (หลักสูตรภาษาไทย) โครงการเอเชียตะวันออกศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 6 มกราคม ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 รับสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 1-26 กุมภาพันธ์ 2553 สมัครด้วยตนเอง วันที่ 15-19 มีนาคม 2553 สอบถามโทร. 0-2613-2672, 0-2613-2599 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ รับสมัคร วันที่ 17-24 มีนาคม 2553 สอบถามโทร. 0-2696-5663-4 โครงการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรการวิจัยทางสังคม สมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 9 เมษายน-3 พฤษภาคม 2553 สมัครด้วยตนเอง วันที่ 9 เมษายน-5 พฤษภาคม 2553 (เฉพาะวัน-เวลาราชการ) ทั้งนี้เฉพาะ วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2553 รับสมัครทุกวัน สอบถามโทร. 0-2696-5821 โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ รับสมัครทางไปรษณีย์ เดือน มีนาคม-เมษายน 2553 สมัครด้วยตนเองเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2553 สอบถามโทร. 0-2564-4440 ต่อ 2165


          การรับเข้าโครงการพิเศษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ (BBA) สมัครออนไลน์ วันที่ 25 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ www.bba.bus.tu.ac.th  โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS) คณะศิลปศาสตร์ รับสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2552-20 มกราคม 2553 สอบถามโทร. 0-2613-2618, 0-2613-2697 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์   รับสมัครเดือน มีนาคม-เมษายน 2553 สอบถามโทร. 0-2696-5648, 0-2696-5658 โครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (BJM) รับสมัครเดือน ธันวาคม 2552 สอบถามโทร. 0-2696-6193


          โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (Twinning Engineering Program) (TEP) และ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบันภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) รับสมัคร 2 แบบ คือ 1.สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว โดยเปิดสอบทุกเดือน 2.สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยสอบข้อเขียน วันที่ 28 มีนาคม 2553 สอบสัมภาษณ์ภายหลังสอบข้อเขียน 2-3 วัน สอบถามโทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3027-8 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ รับสมัคร วันนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2553 สอบถามโทร. 0-2986-9103 ต่อ 1201 และ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2552-29 มกราคม 2553 สอบถามโทร. 0-2613-3701-3


          โครงการปกติระดับบัณฑิตศึกษา ศูนย์รังสิตเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกคณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ระดับปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2552 โดยสมัครได้ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่ www.regofc.tu.ac.th/registrar/apphome.asp หรือ www.reg.tu.ac.thโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 311 คน กำลังออนไลน์