สาธิตฯ ม.ศิลปากร รับม.1/ม.4


          โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 จำนวน   คน เปิดรับสมัคระหว่างวันที่  24-26 ธันวาคม 2552


          จำนวนที่เปิดรับ
          -ชั้นม.1 ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทสวัสดิการภายใน  จำนวน 72 คน ประเภทอุปการคุณ 8 คน
          -ชั้นม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 5 คน แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 5 คน แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส, อังกฤษ-จีน ,อังกฤษ-ญี่ปุ่น แผนการเรียนละประมาณ 10 คน แผนการเรียนศิลปกรรม 20 คน


          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หรือสำเร็จการศึกษาช่วงชั้นที่ 2(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
          2.สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือสำเร็จการศึกษาช่วงชั้นที่ 3(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
          3.เป็นผู้มีความประพฤติดี
          4.มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          5.เป็นโสด


          จำหน่ายใบสมัครที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


          หลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียม
          1.ใบสมัคร กรอกข้อความให้ชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูปและเตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วอีก 2 รูป เพื่อติดบัตรประจำตัวผู้สอบ
          2.ใบรับรองแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวจริง ใบปพ.1-2 ตัวจริง หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน(สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
          3.ใบรับรองแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวจริงหรือใบปพ.1-3 ตัวจริงหรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
          4.ค่าบริการการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ
          4.1ชั้นม.1 200 บาท
          4.2ชั้นม.4 200 บาท


          การสมัคร
          -โรงเรียนสมัครแทนนักเรียนในวันที่ 24 ธันวาคม 2552
          -นักเรียนสมัครด้วยตัวเอง วันที่ 25-26 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐมโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 128 คน กำลังออนไลน์