สาธิตฯ ม.ศิลปากร รับม.1/ม.4


          โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2553 จำนวน   คน เปิดรับสมัคระหว่างวันที่  24-26 ธันวาคม 2552


          จำนวนที่เปิดรับ
          -ชั้นม.1 ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทสวัสดิการภายใน  จำนวน 72 คน ประเภทอุปการคุณ 8 คน
          -ชั้นม.4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 5 คน แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 5 คน แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส, อังกฤษ-จีน ,อังกฤษ-ญี่ปุ่น แผนการเรียนละประมาณ 10 คน แผนการเรียนศิลปกรรม 20 คน


          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หรือสำเร็จการศึกษาช่วงชั้นที่ 2(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
          2.สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือสำเร็จการศึกษาช่วงชั้นที่ 3(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
          3.เป็นผู้มีความประพฤติดี
          4.มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          5.เป็นโสด


          จำหน่ายใบสมัครที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


          หลักฐานการสมัครและค่าธรรมเนียม
          1.ใบสมัคร กรอกข้อความให้ชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูปและเตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วอีก 2 รูป เพื่อติดบัตรประจำตัวผู้สอบ
          2.ใบรับรองแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวจริง ใบปพ.1-2 ตัวจริง หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน(สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
          3.ใบรับรองแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตัวจริงหรือใบปพ.1-3 ตัวจริงหรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
          4.ค่าบริการการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ
          4.1ชั้นม.1 200 บาท
          4.2ชั้นม.4 200 บาท


          การสมัคร
          -โรงเรียนสมัครแทนนักเรียนในวันที่ 24 ธันวาคม 2552
          -นักเรียนสมัครด้วยตัวเอง วันที่ 25-26 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐมโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์