องค์ประกอบสำคัญในการเต้นลีลาศ

รูปภาพของ sirin

องค์ประกอบสำคัญในการลีลาศ

http://th.88dbmedia1.jobsdb.com/DB88UploadFiles/2008/06/25/FD2F6167-68C3-48E5-A5A7-467821796655.jpg

                องค์ประกอบที่สำคัญในการลีลาศได้แก่  ความรู้ในเรื่องจังหวะของดนตรี  ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับผู้ฝึกหัดลีลาศ

ใหม่ ๆ  ถ้าไม่สามารถเข้าใจจังหวะดนตรี  หรือฟังจังหวะดนตรีไม่ออกจะทำให้การฝึกลีลาศเป็นไปด้วยความยากลำบาก  นอกจากนี้ยังทำ

ให้ไม่สามารถลีลาศไปตามจังหวะได้  ซึ่งนักลีลาศเรียกกันว่า “ค่อมจังหวะ”

 

 

http://www.leelart.com/webboard-dd1/image-upload/htgm5zk1ugcnwhjte6x9aeatzzymta2.JPG

                ดนตรี  (Music)  มีความสำคัญมากในการลีลาศ  เพราะเป็นเครื่องกำหนดการให้จังหวะ  ซึ่งจะมีเสียงหนัก  เสียงเบา 

 มีวรรคตอน  มีความเร็วช้าของช่วงจังหวะของเพลงที่แน่นอน  ถ้าจังหวะดนตรีไม่ดีการลีลาศก็ไม่ดีตามไปด้วย  จังหวะดนตรีนั้นเปรียบ

เสมือนเป็นหัวใจสำคัญของเพลง 

 BACK

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวศิรินทร์ ปัชชา และครูสมพร ฉ่ำเอี่ยม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์