Sci Show

รูปภาพของ pcc02968

ไข่เด้ง วิธีการทำการทดลอง ไข่เด้ง อุปกรณ์
1.ไข่ต้มเกะเปลือก
2. ขวดเเก้วใบใหญ่
3. น้ำส้มสายชู
  

วิธีทำไข่เด้ง
1. นำน้ำส้มสายชูเทใส่ขวด
2. นำไข่ใส่ในขวดที่มีน้ำส้มสายชูอยู่
3. นำไข่ที่เราใส่ไว้ในขวดออกมา แล้วลองโยน ไข่จะไม่แตกแต่ไข่จะเด้ง
    

ชื่อเว็บ : http://www.thaigoodview.com/

ชื่อเรื่อง : เปลวไฟลอยน้ำ
URL :http://www.thaigoodview.com/node/add/blog
ว/ด/ป : 27/11/2009
1.ใครสร้างเว็บนี้
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

2. เจ้าของเว็บไซต์เป็นหน่วยงานหรือองค์กรใด เชื่อถือได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
-

3. เว็บไซต์นี้เรียกข้อมูลได้เร็ว ง่าย สะดวกเพียงใด

เรียกข้อมูลได้เร็วมาก ครบถ้วน

4. เว็บไซต์นี้ต้องการนำเสนอสิ่งใดมีความเป็นกลางหรือไม่ และเป้าหมายเป็นใคร
เว็บนี้ต้องการเสนอเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิธีการทดลองไข่เด้ง

5. เนื้อหาสาระที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนผิดพลาดบ้างหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
ไม่มี

6. เนื้อหาที่นำเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีความยากง่ายและเหมายสมกับผู้เรียนระดับใด
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเหมาะสมสำหรับบุคคลทุกระดับ

7. เรื่องที่ต้องการสืบค้นมีข้อมูลที่เพียงพอหรือไม่ ต้องการค้นหาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์อื่นหรือไม่

ยังไม่ครบถ้วนเทาไร ไม่มีที่มา
8. ข้อมูลความรู้ในเว็บไซต์ปัจจุบันทันสมัยหรือไม่ และเมื่อศึกษาแล้วมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด
ไม่ค่อยทันสมัย

9. จุดเด่นของเว็บไซต์มีอะไรบ้าง

มีสีสันสวยงาม
10. การเสนอข้อความ สีตัวอักษร สีพื้น เสียง ภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ไม่มีภาพเคลื่อนไหว ประกอบ จึงทำให้ไม่ค่อยน่าดู

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์