มาตราวัด

รูปภาพของ ckkkrumoo

 มาตราชั่ง  ตวง  วัด  ที่ควรรู้

                 1  กุรุส                            =     12         โหล

 

                 1       โหล                        =       12     ชิ้น

 

กระดาษ       1    รีม                            =      480       แผ่น

 

น้ำ              1   แกลลอน                      =     10         ปอนด์

น้ำ              1   ลูกบาศก์ฟุต หนัก           =     62.3      ปอนด์

น้ำ              1   ลูกบาศก์เซนติเมตร หนัก  =     1           กรัม

น้ำ              1   ลิตร                           =     1           กิโลกรัม

มาตราตวงของไทย

               1   เกวียน           =     2       บั้น (100ถัง)                1   บั้น              =     50         ถัง               1   ถัง                 =     20         ลิตร 

               1   ลิตร              =     1,000   ลูกบาศก์เซนติเมตร

                 1   แกลลอน       =     45.6      ลิตร

วัดพื้นที่

                   4,840  ตารางหรา       =     1           เอเคอร์                        1  เอเคอร์            =     2  1/2   ไร่                  2.471  เอเคอร์              =     1           เฮกตาร์ 

 

มาตราวัดพื้นที่ของๆไทย

                 100     ตารางวา   =     1    งาน 

                4   งาน               =     1   ไร่ (คือตารางเส้น)    

 เทียบมาตราวัดระยะ เมตริก มาตราอังกฤษ และไทย

                  1   เมตร         =     2      ศอก                 1   กิโลเมตร       =     25    เส้น (1,000 เมตร)                       1   ไมล์             =     40         เส้น                 1   ไมล์            =     1760    หลา                 1   หลา              =     3           ฟุต   

มาตราวัดความยาวไทยเทียบเมตริก

                  1   คืบ              =     25         เซนติเมตร                 1   ศอก            =     50         เซนติเมตร

                 1    วา             =      2           เมตร

                 1   เส้น            =     40         เมตร   

                 25 เส้น            =     1           กิโลเมตร

                 1   โยชน์         =     16         กิโลเมตร 

 

มาตราวัดเนื้อที่ไทยเทียบมาตราเมตริก

                  1   ไร่           =  1600 ตารางเมตร                 1   งาน        =  400  ตารางเมตร                 1   ตารางวา  =     4  ตารางเมตร 

มาตราตวงไทยเทียบเมตริก

                  1   ทะนานหลวง                 =     1           ลิตร                 1   สัดหลวง                     =     20         ลิตร 

                1   บั้นหลวง                     =     1000    ลิตร

                 1   เกวียนหลวง                 =     2000    ลิตร  

มาตราน้ำหนักไทยเทียบเมตริก

                  1   สลึง                           =     3.75      กรัม 

                1   บาท                           =     15         กรัม

                 1   ชั่ง                             =     1.2        กิโลกรัม                 1   หาบ                           =     60         กรัม มาตราชั่งเพชรพลอย                  1   กะรัต                         =     20         เซนติกรัม        

                                               หรือ  200    มิลลิกรัม         

 เทียบมาตราเบ็ดเสร็จ

                  1   เส้น                          =     40         เมตร 

                1   โยชน์                         =     16         กิโลเมตร

                 1   กิโลเมตร                   =     25         เส้น                 1   ไมล์                            =     40         เส้น              1   ไมล์                            =     1.6        กิโลเมตร                      1   หลา                           =     91.5      เซนติเมตร              1   ฟุต                            =     31.5      เซนติเมตร                  1   เมตร                          =     39.3      นิ้ว 

มาตราชั่งน้ำหนักเมตริกเทียบไทย

         15 กรัม                          =     1           บาท                 600 กรัม                 =    1           ชั่งหลวง               60 กิโลกรัม               =     1           หาบหลวง 

มาตราชั่ง

        6 ออนซ์                         =     1           ปอนด์                 14 ปอนด์                         =     1           สโตน       112 ปอนด์                        =     1           ฮันเดรตเวท        20 ฮันเดรตเวท                  =     1           ตัน

      1   ตัน                            =     1000    กิโลกรัม

 

สร้างโดย: 
krumoo

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์