โรคมะเร็งปอด

รูปภาพของ youdo2009

Tongue out  โรคมะเร็งปอด   Undecided

 

 

http://st.mengrai.ac.th/users/7651/a.jpg

    โรคมะเร็งที่ปอด  กำลังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศต่างๆ ทั่วโลก หลายประเทศพบว่าเพศชายป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ปอดมากที่สุดในบรรดาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ และพบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการเป็นมะเร็งที่ปอดนั้นตรวจพบได้ยาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไปพบแพทย์เมื่อมีอาการรุนแรงแล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น

  สาเหตุ


ทางการแพทย์สันนิษฐานว่า มะเร็งที่ปอดอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1. การสูบบุหรี่ ทางการแพทย์เชื่อว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุโดยตรงของของการเกิดโรคมะเร็งที่ปอด ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่และก็พบว่าการเกิดมะเร็งที่ปอดได้เริ่มลดลง
2. การหายใจเอาสารบางชนิดเข้าไปบ่อยๆ เช่น น้ำมันดิน ควันไฟหรือแม้แต่ฝุ่นละออง ถ้า หายใจเข้าไปมากๆ อาจทำให้เกิดมะเร็งได้ จึงพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองมีการป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ปอดมากกว่าผู้ อาศัยอยู่ในชนบทนอกจากนี้ผู้ที่ทำงานในโรงงานที่ต้องหายใจเอาไอหรือควันของ การหลอมเหลวของโลหะบางชนิด เช่น โครเมียม แคดเมียม โคบอลต์ ซิริเนียม เงิน เหล็กกล้า เป็นต้น อาจทำให้เกิดมะเร็งที่ปอดได้
3. การเป็นแผลเป็นที่ปอด แผลเป็นที่ปอดโดยเฉพาะแผลเป็นจากการเคยป่วยเป็นวัณโรคหรือแผลเป็นจากการที่เคยเป็นปอดอักเสบบ่อยๆ อาจเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งที่ปอดได้ และพบว่าคนไทยที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดนั้น เคยป่วยเป็นวัณโรคมาก่อน

 

                http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course...

  อาการ


อาการแรกของโรคมะเร็งที่ปอดที่พบบ่อย คือ มีอาการไอแห้งๆ เหมือนไอจากการสูบบุหรี่ บางทีอาจพบมีเลือดติดปนเสมหะออกมาบ้างเล็กน้อย หรืออาจไอปนเลือดมากๆ ก็ได้ นอกจากนี้อาจเจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย น้ำหนักลด แน่นหน้าอก และยังอาจเกิดอาการจากการที่มะเร็งแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น
หลักการเบื้องต้นในการป้องกันตนเอง
การป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้เป็นโรคมะเร็งที่ปอด อาจปฏิบัติได้ดังนี้
1. ไม่สูบบุหรี่ และไม่เข้าใกล้ผู้กำลังสูบบุหรี่
2. พยายามหลีกเลี่ยงอากาศสกปรกทั้งหลาย เช่น เขม่าควันไฟ ควันท่อไอเสียรถยนต์ ไอจากสารเคมีต่างๆ เป็นต้น
3. ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ
4. เมื่อมีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ควรไปรับการตรวจปอดด้วยการเอกซเรย์ ( X–ray ) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การรักษา

ควรให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการของโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพราะอาจรักษาโรคนี้ให้หายได้แพทย์อาจให้การรักษาด้วยวิธีการต่างๆ ตามระยะอาการของโรค และความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เช่น การตัดปอดของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรกออก การใช้รังสีหรือยารักษาโรคตามระยะอาการต่างๆ ของโรคตามความเหมาะสม เป็นต้น

 

http://www.bangkokhealth.com/cimages/lung_cancer02.jpg

                                                                                                                  

สร้างโดย: 
อ. สมาน ถวิลกิจ และ น.ส. สุพัตรา บุญพรม ม.6/7 เลขที่ 24 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์