การแต่งกายประจำภาคอีสาน

การแต่งกายประจำภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)

ที่มา : http://www.thainame.net/weblampang/fourthai/images/Esan_clip_image001.gif<