เส้นประสาทสมอง

เส้นประสาทออกจากสมองเรียกว่า เส้นประสาทสมอง(Cranial  nerve)

ในปลาและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีจำนวน  10  คู่  ส่วนในพวกสัตว์เลื้อยคลาน  สัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  มีจำนวน  12  คู่  สำหรับคนเรามี  12  คู่  ดังนี้

เส้นประสาทสมองคู่ที่  1  เส้นประสาทออลแฟกทอรี(olfactory  nerve)  รับความรู้สึกเกี่ยวกับกลิ่นจากเยื่อจมูกเข้าสู่ออลแฟกเทอรีบัลบ์(olfactory  bulb)  แล้วเข้าสู่ออลแฟเทอรีโลบ(olfactory  lobe)  ของสมองส่วนซีรีบรัมอีกทีหนึ่ง

เส้นประสาทสมองคู่ที่  2  เส้นประสาทออพติก(optic  nerve)  รับความรู้สึกเกี่ยวกับการมองเห็นจากเรตินาของลูกตาเข้าสู่ออพติกโลบ(optic lobe)  แล้วส่งไปยังออกซิพิทัลโลบ(occipital  lobe)  ของซีรีบรัมอีกทีหนึ่ง

เส้นประสาทสมองคู่ที่  3  เส้นประสาทออคิวโลมอเตอร์(oculomotor nerve)  เป็นเส้นประสาทสั่งการจากสมองส่วนกลางไปยังกล้ามเนื้อลูกตา  4  มัด  ทำให้ลูกตาเคลื่อนไหวกลอกตาไปมาได้ และยังไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ทำให้ลืมตา  ทำให้ม่านตาหรี่หรือขยายและไปยังกล้ามเนื้อปรับเลนส์ตาอีกด้วย

เส้นประสาทสมองคู่ที่  4  เส้นประสาททรอเคลีย(trochlea  nerve)  เป็นเส้นประสาทสั่งการไปยังกล้ามเนื้อลูกตาทำให้ลูกตามองลงและมองไปทางหางตา

เส้นประสาทสมองคู่ที่  5  เส้นประสาทไตรเจอมินัล(trigerminal  nerve)  แบ่งออกเป็น  3  แขนง  ทำหน้าที่รับความรู้สึกจากใบหน้า  ลิ้นฟัน  ปากเหงือก  กลับเข้าสู่สมองส่วนพาเรียทัลโลบ  ทำหน้าที่สั่งการไปควบคุมกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการเคี้ยวอาหาร

เส้นประสาทสมองคู่ที่  6  เส้นประสทแอบดิวเซนส์(abducens  nerve)  เป็นเส้นประสาทสั่งการออกจากพอนส์ไปยังกล้ามเนื้อลูกตาทำให้เกิดการชำเลือง

เส้นประสาทสมองคู่ที่  7  เส้นประสาทเฟเชียล(facial  nerve)  เป็นเส้นประสาทที่สั่งการไปยังกล้ามเนื้อหน้าทำให้เกิดสีหน้าต่างๆกัน  และยังเป็นเส้นประสาทรับความรู้สึกรับรสจากปลายลิ้นเข้าสู่ซีรีบรัมส่วนพาเรียทัลโลบด้วย

เส้นประสาทสมองคู่ที่  8  เส้นประสาทออดิทอรี(auditoty  nerve)  เส้นประสาทรับความรู้สึกแยกเป็น  2  แขนง  แขนงหนึ่งจากคอเคลียของหูทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินเข้าสู่ซีรีบรัมส่วนเทมพอรัลโลบอีกแขนงหนึ่งนำความรู้สึกเกี่ยวกับการทรงตัวจากเซมิเซอร์คิวลาร์แคแนล  เข้าสู่ซีรีบรัม

เส้นประสาทสมองคู่ที่  9   เส้นประสาทกลอสโซฟารินเจียล(glossopharyngeal  nerve)  เป็นประสาทรับความรู้สึกจากช่องคอ  เช่น  ร้อน เย็น  และรับรสจากโคนลิ้นเข้าสู่ซีรีบรัม  ส่วนพาเรียทัลโลบและนำกระแสประสาทสั่งการจากสมองไปยังกล้ามเนื้อบริเวณคอหอยที่เกี่ยวกับการกลืน  และต่อมน้ำลายให้หูให้หลั่งน้ำลาย

เส้นประสาทสมองคู่ที่  10  เส้นประสาทเวกัส(vegus  nerve)  เป็นเส้นประสาทรับความรู้สึกจากลำคอ  กล่องเสียง  ช่องอก  ช่องท้อง  ส่วนเล้นประสาทสั่งการจะออกจากเมดัลลาออบลองกาตา  ไปยังกล้ามเนื้อลำคอ  กล่องเสียง  อวัยวะภายในช่องปาก  และช่องท้อง

เส้นประสาทสมองคู่ที่  11  เส้นประสาทแอกเซสซอรี(accessory  nerve)  เป็นเส้นประสาทสั่งการจากเมดัลลาออบลองกาตาและไขสันหลังไปยังกล้ามเนื้อคอ  ช่วยในการเอียงคอและยกไหล่

เส้นประสาทสมองคู่ที่  12  เส้นประสาทไฮโพกลอสวัล(hypoglossal  nerve)  เป็นเส้นประสาทสั่งการไปยังกล้ามเนื้อลิ้นทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของลิ้น

http://blufiles.storage.live.com/y1p6lhT_E1zpZ6lxV9r5KgBe3wK7gCHEO73UEYcGY6iZT8FHoy1oaN-IoVrX0l7lUyqSihNR1WSZXQ

เส้นประสาทสมองทั้ง  12  คู่  แบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม  คือ

1.กลุ่มเส้นประสาทรับความรู้สึกอย่างเดียว  เรียกว่าเส้นประสาทรับความรู้สึก(sensory  nerve)  ประสาทกลุ่มนี้มีตัวเซลล์ประสาทอยู่ในปมประสาทในสมองได้แก่  คู่ที่  1,2,8

2.กลุ่มเส้นประสาทสั่งการอย่างเดียว  โดยสั่งการจากสมองไปยังอวัยวะตอบสนอง  เรียกว่า  เส้นประสาทสั่งการหรือนำคำสั่ง(motor  nerve)  ประสาทกลุ่มนี้มีตัวเซลล์ประสาทอยู่ที่เปลือกสมองหรือซีรีบัลคอร์เทกซ์(cerebul  cortex)  ไดเก่  คู่ที่3,4,6,11,12

3.กลุ่มเส้นประสาทที่ทำหน้าที่ทั้งรับความรู้สึกและสั่งการ  เรียกว่าเส้นประสาทประสม9mixed  nerve)  ได้แก่คู่ที่  5,7,9,10  

สร้างโดย: 
น.ส.เพ็ญนภา ติษยางกูร และ อาจารย์วิริยะ โภคาพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์