กำแพงเมืองจีน

รูปภาพของ sila15039

จิ๋นซี  ฮ่องเต้

จักพรรดิองค์แรกที่สามารถรวมจีนให้เป็นปึกแผ่น ผู้สร้างกำแพงเมืองจีน

          จีนเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมใหญ่ที่มีอิทธิพลกับสยามประเทศของไทยเรา พอๆกับอินเดีย แต่กว่าจะมาเป็นจีนอย่างเราเราๆรู้จักกันในปัจจุบัน บ้านเมืองของเค้านั่นได้ผ่านสงครามและความสูญเสียเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ เหมือนกับ กษัตริย์องค์แรกที่สามารถรวมจีนให้เป็นปึกแผ่นเดียวสำเร็จ นั่นก็คือ พระเจ้าจิ๋นซี ฮ่องเต้ ซึ่งชื่อประเทศจีนก็มาจากชื่อ "จื้อ" ของพระองค์นี้เองแหละครับ

กำแพงเมืองจีน ( The Great Wall of China )

ประวัติศาสตร์ของกำแพงเมืองจีนสามารถแบ่งออกๆได้ 3 ประเด็น คือ

          1.ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกำแพงเมืองจีนในฐานะแนวยุทธศาสตร์การป้องกันอาณาจักรจากการรุกรานของชนเผ่าเร่ร่อน

          2.ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกำแพงเมืองจีนในฐานะเป็นเส้นแบ่งเขตแดนทางวัฒนธรรมจีนกับชนเผ่าเร่ร่อน

          3.ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกำแพงเมืองจีนในฐานะสัญลักษณ์ของชาติ( Nation Symbol )

        กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันพวก *ชุงหนู* ซึ่งความจริงแล้วกำแพงเมืองจีนนี้ได้สร้างมาก่อนสมัย จิ๋นซี ฮ่องเต้ แล้ว เพียงแต่เป็นระยะสั้นๆ ซึ่งได้เกณฑ์คนงานมาสร้างกันอย่างบ้าคลั่งเหมือนในสมัยกษัตริย์พระองค์นี้

          สรุป ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกำแพงเมืองจีนที่ปรากฏอยู่ในประวัติจีนมิได้มีฐานนะเป็นเพียงแต่สิ่งก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายทางการเมืองของจีน นับตั้งแต่ อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมไปถึงรูปแบบความสำพันธ์ระหว่างจีนกับชนเผ่าเร่ร่อนซึ่งเต็มไปด้วยความซับซ้อน

          จิ๋นซี ฮ่องเต้ น่าจะเถลิงอำนาจในปี พ.. 332 ( ปี 221 ก่อน ค..) พระองค์ครองราชย์อยู่แค่ 5 ปี ก็ได้เสด็จสวรรคตในปี 237 ( ปี 221 ก่อน ค..)

          **ชุงหนู คือ ชื่อโบราณที่คนจีนใช้เรียกพวกเผ่าเร่ร่อนตระกูลเติร์ก จากเอเชียกลางปรากฏตัวขึ้นในประวัติศาสตร์จีนราวศตวรรษที่ 3 ก่อน ค.. ควบคุมอาณาจักรที่เรียกว่า ฮั่นเอเชีย ซึ่งเหยียดตัว เลยขอบเขตของมองโกเลีย ในปัจจุบัน ไปกระทั่งถึงไซบีเรียใต้ แมนจูเรียตะวันตก มองโกเลียใน กานลู และชินเจียง ในสมัยราชวงศ์ฉิน

          พวกชุงหนูนับเป็นข้าศึกที่อันตรายที่สุดจนทำให้ต้องมีการสร้างกำแพงเมืองจีนขึ้น

 

จัดทำโดย นายวุฒิไกร    ธรรมมา  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 15

 

..ที่มา..-บันทึกเหตุการณ์สำคัญที่พลิกผันประวัติศาสตร์โลก ของคอสมอส

         -เปิดตำนานกำแพงหมื่นลี้..ปริศนากำแพงเมืองจีน สิทธิศักดิ์  รุ่งเจริญสุขศรี

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 336 คน กำลังออนไลน์