กำแพงเมืองจีน

รูปภาพของ sila15039

จิ๋นซี  ฮ่องเต้

จักพรรดิองค์แรกที่สามารถรวมจีนให้เป็นปึกแผ่น ผู้สร้างกำแพงเมืองจีน

          จีนเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมใหญ่ที่มีอิทธิพลกับสยามประเทศของไทยเรา พอๆกับอินเดีย แต่กว่าจะมาเป็นจีนอย่างเราเราๆรู้จักกันในปัจจุบัน บ้านเมืองของเค้านั่นได้ผ่านสงครามและความสูญเสียเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ เหมือนกับ กษัตริย์องค์แรกที่สามารถรวมจีนให้เป็นปึกแผ่นเดียวสำเร็จ นั่นก็คือ พระเจ้าจิ๋นซี ฮ่องเต้ ซึ่งชื่อประเทศจีนก็มาจากชื่อ "จื้อ" ของพระองค์นี้เองแหละครับ

กำแพงเมืองจีน ( The Great Wall of China )

ประวัติศาสตร์ของกำแพงเมืองจีนสามารถแบ่งออกๆได้ 3 ประเด็น คือ

          1.ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกำแพงเมืองจีนในฐานะแนวยุทธศาสตร์การป้องกันอาณาจักรจากการรุกรานของชนเผ่าเร่ร่อน

          2.ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกำแพงเมืองจีนในฐานะเป็นเส้นแบ่งเขตแดนทางวัฒนธรรมจีนกับชนเผ่าเร่ร่อน

          3.ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกำแพงเมืองจีนในฐานะสัญลักษณ์ของชาติ( Nation Symbol )

        กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันพวก *ชุงหนู* ซึ่งความจริงแล้วกำแพงเมืองจีนนี้ได้สร้างมาก่อนสมัย จิ๋นซี ฮ่องเต้ แล้ว เพียงแต่เป็นระยะสั้นๆ ซึ่งได้เกณฑ์คนงานมาสร้างกันอย่างบ้าคลั่งเหมือนในสมัยกษัตริย์พระองค์นี้

          สรุป ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกำแพงเมืองจีนที่ปรากฏอยู่ในประวัติจีนมิได้มีฐานนะเป็นเพียงแต่สิ่งก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายทางการเมืองของจีน นับตั้งแต่ อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมไปถึงรูปแบบความสำพันธ์ระหว่างจีนกับชนเผ่าเร่ร่อนซึ่งเต็มไปด้วยความซับซ้อน

          จิ๋นซี ฮ่องเต้ น่าจะเถลิงอำนาจในปี พ.. 332 ( ปี 221 ก่อน ค..) พระองค์ครองราชย์อยู่แค่ 5 ปี ก็ได้เสด็จสวรรคตในปี 237 ( ปี 221 ก่อน ค..)

          **ชุงหนู คือ ชื่อโบราณที่คนจีนใช้เรียกพวกเผ่าเร่ร่อนตระกูลเติร์ก จากเอเชียกลางปรากฏตัวขึ้นในประวัติศาสตร์จีนราวศตวรรษที่ 3 ก่อน ค.. ควบคุมอาณาจักรที่เรียกว่า ฮั่นเอเชีย ซึ่งเหยียดตัว เลยขอบเขตของมองโกเลีย ในปัจจุบัน ไปกระทั่งถึงไซบีเรียใต้ แมนจูเรียตะวันตก มองโกเลียใน กานลู และชินเจียง ในสมัยราชวงศ์ฉิน

          พวกชุงหนูนับเป็นข้าศึกที่อันตรายที่สุดจนทำให้ต้องมีการสร้างกำแพงเมืองจีนขึ้น

 

จัดทำโดย นายวุฒิไกร    ธรรมมา  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 15

 

..ที่มา..-บันทึกเหตุการณ์สำคัญที่พลิกผันประวัติศาสตร์โลก ของคอสมอส

         -เปิดตำนานกำแพงหมื่นลี้..ปริศนากำแพงเมืองจีน สิทธิศักดิ์  รุ่งเจริญสุขศรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์