อารยธรรมโรมัน

อารยธรรมโรมัน

          อารยธรรมโรมันกำเนิดในคาบสมุทรอิตาลีทางตอนใต้ของยุโรป มีเทือกเขาแอปเพนไนน์ที่ทอดยาวกลางคาบสมุทรแยกอิตาลีตะวันตกและตะวันออก ออกจากกัน บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ทำการเพาะปลูกได้ คือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำโปทางตอนเหนือที่ราบลุ่มลาทิอุมทางชายฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งของโรม ที่ตั้งของโรมเป็นจุดเด่นหนึ่งในทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่บนแม่น้ำไทเบอร์และอยู่ใกล้ทางออกทางทะเลทำให้สะดวกในการติดต่อค้าขาย

          ตำนานกรุงโรมถูกตั้งขึ้นเมื่อ 753 ปี ก่อนคริสต์ศักราช โดยฝาแฝด ชื่อ โรมิวลุส และ เรมุส ซึ่งได้รับการเลี้ยงดูจากหมาป่า ก่อนที่ชาวโรมันจะขยายอำนาจไปทั้งยุโรป คาบมหาสมุทรอิตาลีมีชนสองกลุ่มอาศัยอยู่ก่อนแล้วคือ ชาวอีทรัสกันและชาวกรีก ชาวโรมันรับอารยธรรมหลายจากชาวกรักและชาวอีทรัสกัน เช่นความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าหลายองค์ การรับตัวอักษร ความเชื่อเกี่ยวกับตำนานและศาสนาจากชาวกรัก เป็นต้น

          เมื่อประมาณ 27 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ออคเทเวียน ผู้มีสมญาว่า ออกุสตุสเป็นผู้ยึดครองอียิปได้อำนาจปกครองโรมันและยกย่องให้เขาเป็นจักรพรรดิองค์แรกของโรมัน ออคเทเวียนสร้างความเข้มแข็งให้กับจักรพรรดิโรมันมากยิ่งขึ้น โดยสร้างกองทัพเรือที่เข้มแข็ง และสร้างถนนทั้งจักรพรรดิ เพื่อเชื่อมเมืองต่างๆ เข้ามายังกรุงโรม จนมีคำกล่าวว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” อารยธรรมโรมันเป็นเอกภาพความรุ่งเรืองของจักรพรรดิโรมันจึงได้รับกฎสืบทอดกันมา

     - กฎหมายฉบับแรกของโรมันคือ กฎหมายสิบสองโต๊ะที่ให้ความยุติธรรมครอบคลุมทุกชนชั้นของสังคมและพัฒนามาเป็นประมวลกฎหมายจัสติเนี่ยนแห่งจักรพรรดิโรมันตะวันออก โรมันวางรากฐานการปกครองแบบสาธารณรัฐโดยสารต่อแนวคิดประชาธิปไตรของกรีก

     - สถาปัตยกรรมโรมันเน้นประโยชน์ใช้สอยและความสง่างาม มีขนาดใหญ่แต่แข็งแรง เช่น โคลอสเซี่ยม วิหารแพนเธออนส่วนงานปะติมากรรม ก็เช่น การแกะสลักหินอ่อนเป็นรูปเหมือนคน

     - การแพทย์ โรมันเป็นชาติแรกที่ทำคลอดทารกโดยวิธีผ่าตัดทางหน้าท้องที่เรียกว่าศัลยกรรมแบบชีชาร์ตามชื่อของ จูเลียส ชีชาร์ ผู้ปกครองที่มีอำนาจมากคนหนึ่งของโรมที่ทำคลอดด้วยวิธีนี้

     - อักษร ที่สำคัญได้แก่ ภาษาละติน ซึ่งเป็นภาษาที่สำคัญต่อวิวัฒนาการทางอารยธรรมโลกยุคต่อมา

 

นางสาว พิมพิไล  ชนะชัย ชั้นม.6/1 เลขที่ 33

ที่มา หนังสือประวัติศาสตร์สากล ม.6 โดยศิริพร   ดาบเพชร และคณะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์