ร่ายยาว

                                  Frown ร่ายยาว Frown

 

   ลักษณะการแต่ง     ร่ายยาวไม่กำหนดจำนวนคำ หรือวรรคแน่นอน จะใช้คำมากเท่าไรก็ได้ แต่ไม่ควรน้อยกว่า 5 คำ

                             การสัมผัสจะให้คำสุดท้ายของวรรคต้นสัมผัสคำใดคำหนึ่งของวรรคต่อๆไปโดยไม่กำหนดว่าจะเป็นคำไหน

                             แต่อย่าให้อยู่ใกล้ชิดกับคำสุดท้าย  ส่วนเอกโทก็ไม่บังคับ ร่ายยาวนี้ใช้แต่งเทศน์ หรือบทสวด

                             ที่ต้องว่าเป็นทำนอง เช่น เทศน์มหาชาติ เทศน์ธรรมวัตร  เมื่อจบความตอนหนึ่งๆมักลงท้ายด้วยคำว่า นั้นแล 

                             นั้นเถิด  นี้แล  ฉะนี้แล  ด้วยประการฉะนี้

   แผนผัง

ที่มาภาพ : น.ส.อานิสา  สอนพงษ์

   ตัวอย่าง

                            โพธิสตฺโต   สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์   อันสร้างสมดึงส์ปรมัตถบารมี   เมื่อจะรับวโรรัตนเรืองศรีแปดประการ 

                แด่สำนักนิท้าวมัฆวานเทเวศร์   ก็ทูลแก่ท้าวสหัสเนตรฉะนี้
 

                                                                                                     จาก   กาพย์มหาชาติ สักรบรรพ

สร้างโดย: 
น.ส.ยุวดี เปาอินทร์ , น.ส.อานิสา สอนพงษ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 486 คน กำลังออนไลน์