สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย หมวด พ

 

พกหินดีกว่าพกนุ่น 
ทำใจคอให้หนักแน่นไว้ดีกว่าหูเบาหรือใจเบา  หลงเชื่อคำของคนอื่น
 

พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ 
การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขจากของเดิมให้มันผิดแผกแตกต่างออกไปทั้งหมด  หรือคิดว่าจะทำอย่างนี้  แต่กลับเปลี่ยนแปลงไปทำอีกอย่างในลักษณะตรงกันข้าม 
 

พิมเสนแลกกับเกลือ 
ยอมลดตัวเองไปทำในสิ่งที่ต่ำกว่า  หรือไม่คู่ควรกัน
 

เพชรตัดเพชร 
คนที่มีความสามารถดีกับคนที่มีความสามารถพอ ๆ กัน  มาพบกันเข้าต่างฝ่ายย่อมจะทำอะไรกันไม่ได้  เพราะเท่ากับเก่งด้วยกัน
 

พูดเป็นนัย
พูดอ้อม ๆ โดยไม่บอกเรื่องราวตรง ๆ
 

พูดไปสองไพเบี้ย  นิ่งเสียตำลึงทอง 
พูดไปก็ไม่มีประโยชน์  สู้นิ่งไว้ดีกว่า
 


ทำพอให้เสร็จไปโดยไม่มีเป้าหมายหรือโดยไม่คำนึงว่าใครจะเดือดร้อน
 

พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรก
ความทุกข์ยากลำบากหรือเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นซ้อนๆกันเข้ามาในขณะเดียว

พาลีหลายหน้า พาลีสองหน้า
กลับกลอก ไม่ซื่อสัตย์

สร้างโดย: 
น.ส. กาญจนา บุญญาภิสมภาร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี