ไฟฟ้าคืออะไร

รูปภาพของ Mikail

 

 

ไฟฟ้าคืออะไร   

 

     ในสมัย เบนจามิน แฟรงคลิน บรรดานักวิทยาศาสาตร์ทั้งหลายพากันเชื่อว่าไฟฟ้าเป็นของไหล ชนิดหนึ่ง


ที่สามารถมีสถานะทางไฟฟ้าทั้งบวกและลบ แต่ในปัจจุบันนี้ พวกเขากลับเชื่อกันว่า ไฟฟ้าเกิดจากอนุภาคเล็ก


จิ๋วที่เรียกว่า อิเล็กตรอน (electron) และ โปรตรอน (Proton) อนุภาคเหล่านี้มีขนาดเล็กมากจนไม่อาจมองเห็น


แต่วัสดุทุกชนิดต้องมีอนุภาคเหล่านี้อยู่

 

 

รูปภาพ : แสดงการเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอน

ที่มาของภาพ : http://www.mwtech.ac.th/~phugun/basicelec/Image/1-1.gif

 


ทฤษฎีไฟฟ้า 

 

     ทฤษฎีไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ทฤษฎีอิเล็กตรอนทฤษฎีอิเล็กตรอนเกี่ยวกับโครงสร้างของอะตอมกล่าวคือ


 วัตถุทุกชนิดย่อมประกอบด้วยอะตอมเป็นจำวนมากมาย  และแต่ละอะตอมจะประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน


หลายชนิด เช่น อิเล็กตรอนโปรตอน  นิวตรอน เป็นต้น  เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของอะตอม

 

 

 

รูปภาพ : แสดงตำแหน่งของโปรตรอนนิวตรอนอิเล็กตรอนและนิวเคลียส
สร้างโดย: 
นิอร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์