ความรู้ของเราเกี่ยว*อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

 สถานที่ตั้งในอดีตและปัจจุบัน

- ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำไทกริส และยูเฟรตีส ปัจจุบันนี้ อยูในเขตดินแดนของประเทศอิรัก มีกรุงแบกแดดเป็นเมืองหลวงแม่น้ำ

-เป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส น้ำที่ได้เป็นน้ำจากแม่นำที่มาจากหิมะละลาย บางครั้งจึงทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือนไร่นาและมีการสร้างระบบชลประทานเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้ง แต่หลังจากนั้นก็โดนชนเผ่าเซมิติกและอินโดยูโรเปียนเข้ามารุกรานและตั้งอาณาจักรขึ้น

-บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกรีสและยูเฟรตีส ตอนล่างเรียกว่าบาบิโลเนีย เป็นเขตซึ่งอยู่ติดกับอ่าวเปอร์เซีย มีชื่อเรียกในสมัยหนึ่งว่าชินาร์  เกิดจากการทับถมของดินที่แม่น้ำพัดพามากล่าวคือในฤดูร้อนหิมะบนภูเขาในอาร์มีเนียละลายไหลลงมา เมโสโปเตเมียแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนล่างใกล้กับอ่าวเปอร์เซีย มีความอุดมสมบูรณ์เรียกว่าบาบิโลเนีย ส่วนบนซึ่งค่อนข้างแห้งแล้งเรียกว่าแอสซีเรีย

กลุ่มชนของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

   1. ชาวสุเมเรียน  2. ชาวอัคคาเดีย  3. ชาวอมอไรต์   4. ชาวอัสซีเรียน   5. ชาวคาลเดียน

อาณาจักรบาบิโลเนีย 3 ระบบ

  1.ระบบราชการ

  2.ระบบกฎหมาย : เก่าแก่สุดคือ ประมวนกฎหมายพระเจ้าฮัมมูราบี

  3.ระบบราคาท้องตลาด   

 

 

 

 

จัดทำโดย น.ส.กฤตยา  ครองเคหา ม.6/1 เลขที่ 13

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 107 คน กำลังออนไลน์