วงจรอนุกรม

รูปภาพของ Mikail

 

วงจรอนุกรม

 

คือการนำเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆ อันมาต่อเรียงกันไปเหมือนลูกโซ่แล้วนำไปต่อเข้ากับแหล่งกำเนิด การต่อวงจร


แบบอนุกรมจะมีทางเดินของกระแสไฟฟ้าได้ทางเดียวเท่านั้น ถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งเปิดวงจรหรือขาด


จะทำให้วงจรทั้งหมดไม่ทำงาน

 

รูปภาพ : วงจรอนุกรม

ที่มาของภาพ : http://school.obec.go.th/mtwit/elearning/electricedu/image/toanokrom.jpg

 

 

คุณสมบัติของวงจรอนุกรม


1. กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเท่ากันและมีทิศทางเดียวกันตลอดทั้งวงจร


2. ความต้านทานรวมของวงจรจะมีค่าเท่ากับผลรวมของความต้านทานแต่ละตัวในวงจรรวมกัน


3. แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมส่วนต่างๆ ของวงจร เมื่อนำ