ไฟฟ้าในบ้าน

รูปภาพของ Mikail

 

ไฟฟ้าในบ้าน

 

บอร์ดภาพไฟฟ้ามาสู่บ้านได้อย่างไร ???

 

 โรงไฟฟ้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแรงดันไฟฟ้า 11,000 โวลท์ และ 13,800 โวลท์ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และ 22,000 โวลท์


 สำหรับโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ แล้วจึงเพิ่มแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้นด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า เป็น 115,000 โวลท์ หรือ 230,000 โวลท์


หรือ 500,000 โวลท์ เพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าไปตามสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เมื่อพลังงานไฟฟ้าถูกส่งมายังแหล่งที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าหนาแน่น


ก็จะมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงทำหน้าที่ลดระดับแรงดันไฟฟ้าให้ต่ำลง ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวง


ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 12,000 โวลท์ หรือ 24,000 โวลท์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 22,000 โวลท์ หรือ 33,000


จากนั้น การไฟฟ้าทั้ง 2 หน่วยงาน จะรับหน้าที่ส่งพลังงานไฟฟ้าต่อไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า โดยผ่านทางสายจำหน่าย  และเมื่อพลังงานไฟฟ้าถูก


ส่งไปยังแหล่งที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าหนาแน่น การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  เพื่อลดระดับแรงดันไฟฟ้า


ลงเหลือ 380 โวลท์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ 220 โวลท์ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถนำพลังงานไฟฟ้าไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้อง

การต่อไป

 

รูปภาพ : กังหันปั่นไฟฟ้าจากโรงงาน

 

 

สร้างโดย: 
นิอร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์