หน้าที่ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

รูปภาพของ Mikail

 

 

หน้าที่ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

หน้าที่ส่วนประกอบของอุปกรณ์ร่วมในวงจรมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป  บางส่วนมีหน้าที่ป้องกันการทำงาน


ผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  บางส่วนทำหน้าที่เป็นตัวตัดต่อการจ่ายแรงดันให้อุปกรณ์


ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  บางส่วนทำหน้าที่เชื่อมต่อวงจรหรืออุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันและบางส่วนอาจ


ทำหน้าที่เปลี่ยนรูปพลังงานก่อนจ่ายไปให้อุปกรณ์ไฟฟ้า  และอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าและ


อิเล็กทรอนิกส์จะสามารถทำงานได้  ต้องถูกประกอบขึ้นมาจากอุปกรณ์ประกอบร่วมในวงจรรวมกับอุปกรณ์


สารกึ่งตัวนำ  ตลอดจนการเชื่อต่อระบบที่ถูกต้องแน่นอน  สิ่งทั้งหมดนี้นำมาประกอบรวมกันจึงจะได้อุปกรณ์


ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานได้ถูกต้องสมบูรณ์  ซึ่งถ้าอุปกรณ์ส่วนประกอบทั้งหมดมีส่วนใดส่วนหนึ่งทำงาน


ผิดปกติ  ย่อมส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีความผิดปกติตามไปด้วย

 

รูปภาพ : เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ที่มาของภาพ : http://www.bs.ac.th/nectec/immidate/tools.jpg

 
สร้างโดย: 
นิอร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์