ประวัติของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รูปภาพของ NERIYA

ประวัติของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภาพจาก :  http://campus.sanook.com/story_picture/b/04067_002.jpg

 

อักษรย่อ   :    มกท./BU

ชื่อภาษาอังกฤษ    :     Bangkok University

วันสถาปนา    :    พ.ศ. 2505

ประเภท    :   เอกชน

อธิการบดี    :     ดร.มัทนา สานติวัตร

สีประจำสถาบัน    :    แสด - ม่วง

ต้นไม้    :</