เรียนเรื่องแหล่งเรียนรู้

รูปภาพของ abcpatchara

Innocent

แหล่งเรียนรู้ที่ควรศึกษาล่วงหน้า

1. น้ำพุร้อน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

2. สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และปางช้าง อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

3. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ จังหวัดเชียงใหม่

ใบงาน
 

แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่

 

พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

 

 

ชื่อ................................นามสกุล...................................

ชั้นประถมปีที่ 4/...................

 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต
1

 

 

ความรู้สึกประทับใจในการไปศึกษาในแหล่งเรียนรู้

*   

       

 

 

 

 

 

 

 


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.

ความรู้ในภาคเช้า

ฐานที่ .......

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ฐานที่............

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ฐานที่ ...........

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.

ความรู้ในภาคเช้า

ฐานที่ .......

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ฐานที่............

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ฐานที่ ...........

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.

ความรู้ในภาคบ่าย

ฐานที่ .......

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ฐานที่............

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ฐานที่ ...........

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.

 ความรู้ในภาคบ่าย

ฐานที่ .......

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ฐานที่............

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ฐานที่ ...........

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 คณะรัฐมนตรีรัฐบาล
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีแนวความคิดในการถวายความจงรักภักดี
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ตั้งแต่ปี 2544
เป็นต้นมา ด้วยการเลี้ยงอาหาร การให้อาชีพ และการบริการสาธารณะ
ซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งคราว ตามห้วงเวลา ต่อมาจึงน้อมนำแนวพระราชดำริ
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และงานศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเผยแพร่แก่ เกษตรกร
และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดอานิสงค์ถาวร และถวายเป็นพระราชกุศล

 

         จาก แนวความคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการสร้างศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง และงานศิลปาชีพ ทั้ง
4 ศูนย์ 4 ภาค โดยให้ สร้าง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ ขึ้นเป็นแห่งแรก โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองการสัตว์
และเกษตรกรรมที่
3 กรมการสัตว์ทหารบก ต.แม่สา อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้รัฐบาลได้มอบให้กับกองทัพบก
เป็นผู้ดูแลเนื่องจากว่า

 1. กองทัพบกมีพื้นที่มาก
 2. เมื่อไม่ได้เกิดภาวะสงคราม
  กำลังพลสามารถที่จะดูแลสถานที่นี้ไว้ได้
 3. ที่สำคัญที่สุดคือ
  กองทัพเป็นข้าราชการที่มีความจงรักภักดีสูง พร้อมที่จะรักษาเพื่อ
  เชิดชูพระบารมี
 4. กองทัพบกมีบุคลากรที่มีประสบการณ์
  พร้อมที่จะถ่ายทอดพระราชดำริทั้งหลายแก่ ประชาชนทั่วไป

 

 

 

 

 1. เพื่อการเทิดพระเกียรติ
  และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 2. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  และงานศิลปาชีพ สำหรับเยาวชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
 3. เพื่อการเสริมสร้างรายได้
  และอาชีพเสริมแก่เกษตรกร และประชาชนในท้องถิ่น
 4. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
  สำหรับประชาชนทั่วไป

การดำเนินงาน
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ เป็นศูนย์สาธิต   แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่   และงานศิลปาชีพ โดย 1. จัดนิทรรศการ และการสาธิต 2.
จัดฐานการเรียนรู้ 3. จัดการฝึกอบรม 4.
จัดการท่องเที่ยวภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ และพื้นที่ใกล้เคียง

การจัดนิทรรศการ
และการสาธิต :
ประกอบด้วย

นิทรรศการ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตร ทฤษฎีใหม่ งานศิลปาชีพ การสาธิต ได้แก่ การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ งานทอผ้า
งานจักสาน งานปั้น งานแกะสลัก และหัตถกรรมกระดาษสา

การจัดฐานการเรียนรู้ : ประกอบด้วย
ฐานการเรียนรู้
6 ฐาน คือ ฐานบัญชีฟาร์ม ฐานนาข้าว ฐานพืชผักผลไม้
ฐานดิน น้ำปุ๋ย ฐานการเลี้ยงสัตว์ และ ฐานอนุรักษ์และพลังงานทดแทน

 

******คิดทำอะไรก็ได้สบายๆ******

 
  คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยม: เติมได้เลย

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์