เรียนเรื่องแหล่งเรียนรู้

รูปภาพของ abcpatchara

Innocent

แหล่งเรียนรู้ที่ควรศึกษาล่วงหน้า

1. น้ำพุร้อน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

2. สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และปางช้าง อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

3. ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ จังหวัดเชียงใหม่

ใบงาน
 

แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่

 

พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

 

 

ชื่อ................................นามสกุล...................................

ชั้นประถมปีที่ 4/...................

 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต
1

 

 

ความรู้สึกประทับใจในการไปศึกษาในแหล่งเรียนรู้

*   

       

 

 

 

 

 

 

 


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.

ความรู้ในภาคเช้า

ฐานที่ .......

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ฐานที่............

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................