โรงเรียนสองแคววิทยาคม จ.เชียงใหม่

รูปภาพของ skksrisakul

ประวัติโรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

www.songkaew.ac.th/main.php

โรงเรียนสองแคววิทยาคมตั้งขึ้นโดยสภาตำบลสองแคว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๐ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล ตั้งอยู่ตำบลสองแคว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ๔๕ กิโลเมตร เนื้อที่ของโรงเรียนได้จากการบริจาคของประชาชน ในท้องถิ่นและการยกประโยชน์ให้ของกรมทางหลวง รวมเนื้อที่จำนวน ๗๙ ไร่ ๒ งาน ๓๒ ตารางวา ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียน คือนายอำนวย กาบวัง ( กำนันตำบลดอยหล่อ ) พร้อมด้วยคณะสภาตำบลสองแควในขณะนั้นร่วมกับ นายเดชา เลาวนานนท์ พระราชสิทธาจารย์ (เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ) และผู้ใหญ่บ้านในตำบลทุกคนใช้เงินบริจาคจากสภาตำบล และพระราชสิทธาจารย์สร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง โดยมี นายสนอง นุ่มรักแย้ม เป็นครูใหญ่คนแรก

ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมประจำกิ่งอำเภอดอยหล่อ ซึ่งได้แยกการปกครองจากอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๔ ตำบล คือ ตำบลดอยหล่อ ตำบลสองแคว ตำบลยางคราม และตำบลสันติสุข ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเขตแห้งแล้ง สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินลูกรัง เนื้อที่เพาะปลูกมีน้อย ประชากรใน กิ่งอำเภอดอยหล่อยังมีฐานะยากจนอยู่มาก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง บางส่วนมีอาชีพเกษตรกรรม อาทิเช่น ทำสวนลำไย ไร่แคนตาลูปและพืชสวนตามฤดูกาล ในเขตกิ่งอำเภอดอยหล่อ มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๔ จำนวน ๑๗ โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ ๑ - ๒ จำนวน ๑๒ โรงเรียน โรงเรียนที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ ๑ - ๓ จำนวน ๓ โรงเรียน และโรงเรียนที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่
๓ – ๔ จำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนสันติสุข และโรงเรียนสองแคววิทยาคม


ที่มา : http://www.songkaew.ac.th/

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 68 คน กำลังออนไลน์