องค์การระหว่างประเทศ (องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ-OPEC)

องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันดิบเป็นสินค้าออก  หรือ  โอเปค
      (Organization  of   Petroleum  Exporting   Countries:  OPEC)

(ที่มาของภาพ  http://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/opec.gif)


             องค์การโอเปคจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1960 โดยประเทศที่เป็นเจ้าของแหล่งน้ำมัน 5 ประเทศ ได้แก่ เวเนซูเอลา อิรัก อิหร่าน คูเวตและซาอุดิอาระเบีย  ต่อมาสมาชิกได้เพิ่มขึ้นเป็น  13 ประเทศ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการลดและขจัดอิทธิพลของบรรษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนขุดเจาะน้ำมันดิบในประเทศเหล่านี้ด้วยราคาถูกและไม่ยุติธรรมจัดการควบคุมปริมาณการขุดเจาะน้ำมันของแต่ละประเทศ  กำหนดราคาน้ำมันกันเองรวมทั้งเคยใช้น้ำมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วย การควบคุมปริมาณการผลิต  (Quota)  ของ
ประเทศสมาชิก  ทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกมีจำนวนไม่มากเกินไป ซึ่งจะมีผลต่อราคาน้ำมันที่จะพุ่งสูงขึ้น และยังจะช่วยสงวนน้ำมันให้มีในประเทศได้นานวันมากยิ่งขึ้นด้วย


            แต่จากมาตรการดังกล่าว  สมาชิกบางประเทศไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้  เพราะยังมีความต้องการเงินตราเข้าประเทศเพื่อการพัฒนาจึงเกิดการลักลอบขุดเจาะน้ำมันเกินโควต้า  ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดต่ำลง  สมาชิกเกิดโต้เถียงขัดแย้งกันจนบางประเทศประกาศลาออกจากองค์การโอเปค  เช่น กาบองและเวเนซูเอลาสมาชิกในปัจจุบันประกอบด้วยซาอุดิอาระเบีย  สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ แอลจิเรีย เอกวาดอร์ อิหร่าน อิรัก คูเวต ลิเบีย ไนจีเรีย การ์ตา และอินโดนีเซีย กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันนี้มีรายได้จากการส่งออกน้ำมันดิบอย่างมหาศาล เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจของทุกประเทศล้วนแต่ต้องใช้น้ำมันเป็นพลัง
งานทั้งสิ้น


            สำหรับประเทศไทยนำเข้าน้ำมันในปริมาณที่สูง  ในปี  ค.ศ.1999 เมื่อกลุ่มโอเปคประชุมจำกัดโควตาการขุดเจาะน้ำมันได้สำเร็จทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นมาก ประเทศไทยต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นอีก ในปี ค. ศ. 2000 โอเปคสามารถควบคุมปริมาณการขุดเจาะน้ำมันลงมาได้ในอัตราวันละ  22.97  ล้านบาร์เรล   ( 1  บาร์เรล  =  158.98 ลิตร) ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลก แม้ประเทศนอกกลุ่มโอเปคจะมีปริมาณการขุดเจาะอีกวันละ 2.1 ล้านบาร์เรลก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลก นับตั้งแต่ ค.ศ. 2000 ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสูงถึงบาร์เรลละ  34  เหรียญสหรัฐ คือสูงขึ้นกว่าปกติถึง 3 เท่าประเทศไทยและคนไทยได้รับผลกระทบกระเทือนกันทั่วหน้าคนไทยเริ่มใช้มาตรการประหยัดการใช้น้ำมันร่วมกับประเทศอื่นทั่วโลก เพราะมีผู้คาดการณ์เอาไว้อีกประมาณ 30 – 40  ปีข้างหน้านั้น น้ำมันของกลุ่มโอเปคจะหมดไป สถานการณ์ใน ค.ศ. 2006 ราคาน้ำมันขยับสูงขึ้นเกิน 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลราคาน้ำมันในประเทศและทั่วโลกได้กลายเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก

 

หน้าหลัก

สร้างโดย: 
น.ส.วริศรา วิชญะเถลิงศักดิ์ ม.6/2 เลขที่ 45

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี