องค์การระหว่างประเทศ (องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ-G7)

กลุ่มชาติอุตสาหกรรมทั้งเจ็ด
      (Group  of   Seven   :  G7)

(ที่มาของภาพ http://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/G7info.jpg)

                G 7  เป็นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก 7  ชาติคือสหรัฐอเมริกา    อังกฤษ  ฝรั่งเศส   เยอรมนี   อิตาลี  แคนาดา  และญี่ปุ่นโดยรวมกลุ่มขึ้นในปี ค.ศ.1975 และจัดประชุมกันทุกๆ ปี วัตถุประสงค์สำคัญคือมุ่งสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกคุ้มครองสภาพแวดล้อมธรรมชาติ  ส่งเสริมการค้าเสรีและให้ความร่วมมือประเทศยากจนตลอดจนการร่วมมือกันจัดระเบียบโลกและร่วมแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของโลกนอกจากนี้ยังเน้นนโยบายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและจัดระเบียบของโลก เช่น จัดสร้างระบบการเงินระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังพิจารณาถึงปัญหาทางการเมืองของโลกอยู่เสมอ เช่น การให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อดีตประเทศสหภาพโซเวียตปัญหาผู้ก่อการร้ายในประเทศต่าง ๆ เป็นต้น  ปัจจุบันกลุ่ม  G7 ได้เชิญ
ประเทศรัสเซียเข้าร่วมประชุมผู้นำของ G7 เพื่อรับความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจเป็นประจำทุกปี จึงมีผู้เรียกการประชุมนี้ว่า การประชุม  G 8

  หน้าหลัก

สร้างโดย: 
น.ส.วริศรา วิชญะเถลิงศักดิ์ ม.6/2 เลขที่ 45

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 324 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak