{ กำเนิดตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ } , พระพรต

                 

                 
                  

                               พระพรตมี "รัศมีดังทับทิมพราย"  คือ เป็นสีแดงทับทิม ความงามใกล้เคียงกับพระราม เช่น เมื่อครั้ง
                        เสด็จไปงานวิวาห์ของพระรามกับนางสีดา ชาวเมืองที่คอยเฝ้าชมบุญอยู่ก็เห็นว่า

                                               พระพรตพระสัตรุดสุดท้าย            งามคล้ายกับองค์พระทรงศร

                               พระพรต  คือ จักรแก้วของพระนารายณ์มาเกิดเป็นโอรสองค์ที่ ๒ ของท้าวทศรถกับนางไกยเกษี มีพี่
                        ต่างมารดา คือ พระราม และน้องต่างมารดา คือ พระลักษมณ์และพระสัตรุด เกิดมาเพื่อช่วยพระนารายณ์ใน
                        ร่างพระรามปราบอธรรม     
                               พระพรตได้ช่วยดูแลบ้านเมืองไว้ให้พระรามขณะทำศึกปราบทศกัณฐ์ ทำให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข จน
                        กระทั่งพระรามเสร็จศึกกลับมาครอง แม่พระพรตจะเป็นต้นเหตุให้พระรามต้องเดินป่า แต่ก็มิได้รู้เห็นเป็นใจกับ
                        มารดาซึ่งหวังดีต่อลูกในทางที่ผิด นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อท้องเรื่อง และมีพฤติกรรมที่เป็นแบบฉบับของ
                        น้องที่ดี
                                โดยทั่วไปจะไม่ค่อยมีผู้สนใจพฤติกรรมของพระพรต เพราะถือว่าไม่ใช่ตัวเอก แต่ถึงกระนั้นพระพรตก็มี
                        บทบาทต่อเนื้อเรื่องรามเกียรติ์มิใช่น้อย  เพราะพระพรตเป็นต้นเหตุให้พระรามต้องถูกเนรเทศ  แม้ว่าจะมิได้
                        เป็นผู้ก่อเหตุ  ซึ่งพฤติกรรมของพระพรตมีหลายพฤติกรรมที่น่าเอาเยี่ยงอย่าง คือ พระพรตมีความขยันเรียน 
                        เคารพอาจารย์และมีความรอบรู้ในด้านวิชาการรบ  อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีของบิดา และน้องที่ดีของ
                        พี่ เชื่อฟังคำสั่งสอน  และเป็นผู้ทีทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ไม่เห็นแก่หน้าแม่ซึ่งหลงผิด ไม่เห็นแก่ราชสมบัติ
                        ซึ่งตนไม่มีสิทธิ์โดยชอบธรรม พร้อมที่จะยอมตายเพื่อรักษาสัตย์
                               

                                              
                                                 ภาพจากหนังสือ "ภาพและประวัติตัวละครวรรณคดีรามเกียรติ์"
                        


                     
                            
    - หนังสือ "ตัวละครในรามเกียรติ์"
                                - หนังสือ "ภาพและประวัติตัวละครวรรณคดีรามเกียรติ์"

 

 

  

 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาววริสรา กลั่นการบุณ ชั้นม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 415 คน กำลังออนไลน์