เครื่องดนตรีชื่อแปลก3

 

แหล่งที่มารูปภาพ:
http://www.student.chula.ac.th/~49467638/Klongtalodpod_files/image004.jpg

ตะโลดโป๊ด
เป็นกลองขึ้นหนัง2หน้า หุ่นกลองทำด้วยไม้แก่นเนื้อแข็งไร้สายหนังโยงเร่งเสียง มีรูปร่างและลักษณะเช่นเดียวกับเปิงมางและกลองสองหน้าแต่ตัวกลองยาวกว่ากลิงสองหน้า หน้ากลองข้างหนึ่งใหญ่อีกข้างเล็ก มีหูผูกห้อยทำด้วยหนังอยู่ตรงขอบทางหน้าเล็กและเวลาเล่นใช้ทางหน้าเล็กตี ตะโลดโป๊ดเป็นกลองที่นิยมใช้กันในภาคเหนือ ใช้คู้กับกลองแอว์ใช้ประกอบเข้ากับกระบวนแห่ ใช้ประกอบการฟ้อน

 

ต่อไป

สร้างโดย: 
นภาพรรณ ครูผู้สอนครูพูนศักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 3 คน และ ผู้เยี่ยมชม 150 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss 29903
  • flakesearly
  • nbr13942